Od 1. rujna primaju se prijave za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Od 1. rujna primaju se prijave za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Službene prijave građana za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća kreću u utorak, 1. rujna, u 9 sati, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je 203 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

U fondu apeliraju na građane, odnosno certifikatore da dobro provjere jesu li priložili svu potrebnu dokumentaciju te spremo dočekaju službeni početak prijava.

Ove je godine prijava moguća isključivo elektronski, a građani zainteresirani za obnovu su se trebali registrirati u sustavu za e-prijavu na javne pozive fonda. U sustavu se popunjava prijavni obrazac i učitava sva potrebna dokumentacija.

S do 60 posto bespovratnih sredstava građanima se sufinancira izolacija vanjske ovojnice, što može uključivati i zamjenu krovišta ako je ispod njega grijano potkrovlje. Moguće se prijaviti i za zamjenu stolarije, koja smije biti djelomična, ako dio već postojeće stolarije koja ostaje odgovara uvjetima poziva fonda.

Sufinanciranje sustava korištenja obnovljivih izvora energije odobrit će se isključivo uz neku od mjera na ovojnici kuće, a za sve one kojima izolacija nije potrebna, korisna je informacija i kako fond za takve sustave planira objaviti poseban javni poziv.

U fondu ističu kako se za bespovratna sredstva mogu prijaviti isključivo vlasnici kuća koji u njima imaju i prebivalište.

Mjere energetske obnove prijavljuju se za kuće u kojima je više od 50 posto površine namijenjeno stanovanju te koje imaju ili maksimalno tri stambene jedinice ili površinu do 600 četvornih metara.

Kuće s područja kontinentalne Hrvatske trebale bi biti energetskog razreda D ili niže, a one iz primorske Hrvatske C ili niže.

Za uspješnu prijavu, potrebno je dokazati da je kuća legalna, što se u većini slučajeva dokazuje uporabnom dozvolom ili pravomoćnim Rješenjem o izvedenom stanju. U određenim situacijama prihvatljivi su i drugi dokazi, što je detaljno raspisano u tekstu Javnog poziva.

Nije se moguće prijaviti ako je kuća tek u gradnji, odnosno nedovršena ili ako je prebivalište na toj adresi prijavljeno tek nakon 1. lipnja 2020.

Da bi krenuli u postupak energetske obnove, građani su prvo morali angažirati energetskog certifikatora, koji im je nakon energetskog pregleda ustanovio stanje i energetski razred kuće. Također, certifikator predlaže konkretne mjere energetske obnove, usklađene s javnim pozivom fonda.

Na temelju prijedloga certifikatora, građani su trebali zatražiti ponude za sve ono što žele napraviti na kući kako bi ostvarili uštede.

U ponudama trebaju biti navedeni ključni koeficijenti koji se traže u pozivu, kako za stolariju, tako i za pojedine dijelove izolacije, a mora biti naveden i iznos bez i s PDV-om, ako je izvođač u sustavu PDV-a.

Svi planirani zahvati unose se u tehnički list planiranih zahvata, dokument objavljen na stranicama Fonda zajedno sa svim ostalim izjavama koje je potrebno priložiti i potpisati, a u kojem se upisuju još podaci iz izvješća i iz ponuda izvođača, za svaku mjeru energetske obnove.

Građani koji su prikupili svu potrebnu dokumentaciju i pripremili elektronske verzije potrebnih dokumenata, informacije upisuju u online prijavni obrazac, nakon čega učitavaju dokumente u za to predviđeno mjesto. U obrascu je pojašnjeno koja se dokumentacija učitava u koju kategoriju.

Za građane koji nisu u mogućnosti, postupak elektronske prijave može odraditi i njihov certifikator. Za tu uslugu, fond je osigurao 500 kuna koji će certifikatoru biti isplaćeni bude li prijava na sufinanciranje uspješna, odnosno ako korisniku budu odobrena sredstva i projekt obnove bude dovršen, priopćeno je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.