Novo radno vrijeme DV Lastavica u Preku

Novo radno vrijeme DV Lastavica u Preku

S obzirom na potrebu prevencije širenja epidemije izazvane koronavirusom, Dječji vrtić Lastavica u Preku mijenja radno vrijeme:

  • za djecu u 10-satnom programu (cjelodnevni boravak) radno vrijeme: od 7 do 17 sati
  • za djecu u 5,5-satnom programu (poludnevni boravak) – jutarnja skupina radno vrijeme: od 7 do 12.30 sati
  • za djecu u 5,5-satnom programu (poludnevni boravak) – popodnevna skupina radno vrijeme: od 12.30 do 18 sati

Djecu se, u jutarnjoj smjeni, u vrtić dovodi od 7 do 8.30 sati.

Djeca u popodnevnu smjenu dolaze od 12.30 do 13.30 sati.

Djeca iz jutarnje skupine iz vrtića odlaze od 12 do 12.30 sati.

Djeca iz popodnevne skupine iz vrtića odlaze od 17 do 18 sati.