Tko i pod kojim uvjetima može putovati trajektima i brodovima

Tko i pod kojim uvjetima može putovati trajektima i brodovima

U cilju pojašnjenja nedavno donesenih odluka koje se odnose posebno na otočane, Agencija za obalni linijski pomorski promet poslala je priopćenje u kojemu pojašnjava tko, kada i pod kojim uvjetima može putovati trajektima i brodovima.

Prema Odluci Nacionalnog stožera o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, a s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa, na trajektnim linijama od 24. ožujka 2020. godine do daljnjega smiju putovati samo putnici s odgovarajućim PROPUSNICAMA  za sljedeće kategorije:

 • promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja
 • dnevne migracije zaposlenih na poslovima bitnima za: pružanje zdravstvene i veterinarske pomoći
 • dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i otpreme, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe
 • izvješćivanje javnosti (novinari, snimatelji, tehničari)
 • stanovnici koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb
 • vitalni obiteljski razlozi, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,
 • putovanja na posao i s posla ako je obavljane posla neophodno i ne može se obaviti od kuće
 • službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja koronavirusa

Međutim, podsjećamo da je na snazi i Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu prema kojoj se na državnim trajektnim linijama te na državnim brodskim linijama zabranjuje sav putnički i teretni prijevoz prema otocima osim za sljedeće kategorije:

 • hrvatske i strane državljane s prebivalištem, odnosno trajnim boravištem na otocima ili na poluotoku Pelješcu
 • vozila fizičkih osoba iz točke 1. ovoga stavka te vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku koja su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u RH
 • djelatnike javnih zdravstvenih službi i djelatnike drugih javnih službi (policija, vatrogasci, oružane snage, lučka kapetanija, pošta, komunalne djelatnosti) i njihova službena vozila
 • djelatnike opskrbe trgovina koje su izuzete od primjene Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesene 19. ožujka 2020. godine o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja te zabrana održavanja svih javnih događaja, te njihova službena vozila pri obavljanju redovitih prijevoza na otok te dostavne službe i njihova vozila
 • djelatnike pravnih osoba koje obavljaju nužne interventne popravke na otoku i njihova službena vozila pri obavljanju intervencija

Trgovine izuzete od zabrane rada su sljedeće:

 • prodavaonica prehrambenih artikala
 • prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala
 • specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)
 • specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
 • poljoprivrednih ljekarni
 • benzinskih postaja
 • kioska
 • pekarnica
 • kemijskih praonica rublja
 • specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala
 • specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
 • specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje
 • izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
 • logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i veledrogerija

Sukladno svemu navedenome, citirana Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu je i dalje dokument koji regulira pomorski prijevoz prema otocima, dok se potonja Odluka Nacionalnog stožera o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, ne može primjenjivati na način da bi se njome dozvoljavalo putovanje na otoke osobama koji nemaju prebivalište na otocima ili koji ne ispunjavaju posebne uvjete navedene u Odluci.

Iz odluka proizlazi, primjerice, da bi s otoka osobe s dozvolom poslodavca smjele ići na rad na kopno, međutim to isto ne vrijedi za osobe koje s kopna žele ići na otok. Osobe koje putuju na otok moraju imati prebivalište na otoku ili biti u nekoj od kategorija za koju je Odlukom predviđeno izuzeće od zabrane kretanja te za isto moraju imati valjanu propusnicu.

U slučaju nejasnoća zatražit će se tumačenje Stožera županijske Civilne zaštite koji su nadležni za provedbu odluka kako ne bi došlo do pogrešne provedbe odredbi, a osobito kako se ne bi omogućilo putovanje nikome za koga to nije izričito predviđeno s obzirom na to da upravo takvo nekontrolirano kretanje većeg broja ljudi i roba može dovesti do daljnjeg širenja epidemije na otocima, predstavljajući rizik koji se upravo navedenim mjerama želi sveti na minimum, poručuju iz Agencije za obalni linijski pomorski promet.