Stanovnici Ošljaka dobit će kompostere za biorazgradivi otpad

Stanovnici Ošljaka dobit će kompostere za biorazgradivi otpad

Nakon Molata prije desetak dana, Čistoća Zadar podijelit će kompostere za biorazgradivi otpad na kućnom pragu stanovnicima Ošljaka.

Komposteri će se dijeliti u subotu, 15. veljače od 8 do 12 sati.

Iz Čistoće napominju da su komposteri besplatni te ističu da je biorazgradivi otpad kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad.

Čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Najbolje je da se biootpad biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka, a taj se postupak zove kompostiranje – znači aerobnu razgradnju biootpada pri čemu nastaju ugljikov dioksid, voda, toplina i kompost, kao konačni proizvod (za samo nekoliko mjeseci).

Kompostirati se može:
– kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave,
vrećice od čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.)
– vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice,
zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.);
– ostali biootpad (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice,
borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).

Ne mogu se kompostirati:
– tekući ostaci kuhane hrane,
– meso, riba, kosti, koža,
– mliječni proizvodi, ulja i masti,
– pepeo, ambalaža, guma, opasni otpad,
– obojeni i lakirani drveni otpad,
– papirnati i stakleni otpad,
– odjeća, cigarete i dr.