Edukativna predavanja za iznajmljivače “Sigurnost u turizmu”

Edukativna predavanja za iznajmljivače “Sigurnost u turizmu”

U organizaciji Odjela za prevenciju PU Zadarske, Zadarske županije i TZO Preko,  u četvrtak, 11. travnja u 10.30 sati u POU Dom na žalu za domaćine u privatnom smještaju za otoke Pašman i Ugljan održat će se edukativno predavanje “Sigurnost u turizmu”.

Predavači će biti doc. dr. sc. Tomislav Klarin s Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, mr. sc. Ivana Marić, policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika PU zadarske, te Sanja Bubičić, mag.turism.cult., i Damir Hordov, bacc.oec.

Razgovarat će se o učincima turizma na lokalnu zajednicu, uz prezentaciju rezultata istraživanja
provedenih u suradnji sa Zadarskom županijom i PU zadarskom, lokalnom preventivnom projektu „Sigurnost u turizmu Zadarske županije“, te sigurnosti i važnosti samozaštitnog ponašanja lokalnog stanovništva i turista –
savjeti policije i prevencija kriminaliteta.

Bit će riječi i o projektu „Wellcome“ i drugim zajedničkim aktivnostima TZ Zadarske županije i UO za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove (kreditne linije i dr.).