Brodska linija Zadar – Preko najprometnija u 2018. godini

Brodska linija Zadar – Preko najprometnija u 2018. godini

Promet putnika i vozila u 2018. godini na državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prijevozu na Jadranu je u porastu u odnosu na 2017. godinu za 1,8 posto putnika i 4,9 posto vozila, objavila je Agencija za obalni linijski pomorski promet.

Na trajektnim linijama najprometnija linija po broju putnika je linija Split – Supetar (1,962.408), a slijedi je linija Valbiska – Merag (1,178.572). Po broju vozila najprometnija je linija Valbiska – Merag (468.070), a slijedi je linija Supetar – Split (402.058).

Na liniji Zadar (Gaženica) – Preko prevezeno je 1,097.792 putnika i 356.783 vozila.

Na brzobrodskim linijama najprometnija je linija Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split sa 139.421 putnikom, a na drugome je mjestu linija Korčula – Prigradica – Hvar – Split sa 128.062 putnika.

Na brodskim (klasičnim) linijama najviše putnika prevezeno je na liniji Preko – Zadar sa 603.086 putnika, a slijedi je linija Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik sa 240.181 putnikom.

Najveći promet ostvaruju brodovi Jadrolinije koji su u 2018. godini prevezli 86,0 posto putnika i 89,4posto vozila.

Podatke o svim linijama na Jadranu možete pogledati na mrežnim stranicama Agencije za obalni linijski pomorski promet.