Dva milijuna kuna iz EU fondova za ambulante na zadarskim otocima

Dva milijuna kuna iz EU fondova za ambulante na zadarskim otocima

U sklopu gotovo dva milijuna kuna vrijednog projekta čiji je nositelj bila Zadarska županija, a partner Dom zdravlja Zadarske županije nabavljena je medicinska oprema za više ordinacija na zadarskim otocima, a u dvije ambulante su odrađeni infrastrukturni zahvati.
„Sredstva su osigurana kako bi se nabavom opreme i poboljšanjem prostornih uvjeta omogućilo provođenje više dijagnostičkih i terapijskih postupaka u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite te posljedično smanjio broj upućivanja u bolnice u tim područjima za najmanje pet posto“, naglasila je voditeljica projekta, dr.sc. Franka Krajnović, pomoćnika pročelnika za zdravstvo u Zadarskoj županiji.

Vrijednost nabavljene dijagnostičko-terapijske i ostala medicinske opreme je oko milijun kuna i to za ordinacije opće/obiteljske medicine na Viru, Istu (uključujući i otok Molat), Pašmanu (Neviđane), Dugom otoku (Božava) i u gradu Pagu.

„Preostali dio sredstava, oko 600 tisuća kuna utrošeno je na infrastrukturne zahvate koji su obavljeni na zgradi ambulante u Povljani na Pagu, a u Žmanu na Dugom otoku ugrađena je platforma za osobe sa smanjenom pokretljivošću“, dodala je Krajnović.

Uz projektni tim koji je na završnoj konferenciji predstavio rezultate projekta Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini na otocima Zadarske županije, nazočnima su se obratili i pomoćnica ministra zdravstva Vera Katalinić-Janković, voditelj Službe za pripremu i provedbu natječaja i projekata sufinanciranih iz fondova i instrumenata Europske unije za održivi razvoj otoka u Ministarstvu regionalnog razvoja Milivoj Bratinčević, pomoćnik ravnatelja Središnje agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) Mislav Sovulj te župan Zadarske županije Božidar Longin, koji je istaknuo važnost ovog projekta za poboljšanje zdravstvene skrbi na otocima Zadarske županije.
„Često ističem važnost ravnomjernog razvoja Zadarske županije, a ovaj je projekt konkretan primjer brige o stanovnicima svih naših krajeva. Zadarska županija, kao osnivač zdravstvenih ustanova, ulaže značajna sredstva za zdravstvenu skrb svih naših stanovnika, a tako ćemo nastaviti i u narednom razdoblju“, rekao je Longin i iskazao zadovoljstvo činjenicom da gotovo sve županijske zdravstvene ustanove koriste investicijske i europske fondove kao izvore financiranja.
„Primjerice, Dom zdravlja uz ovaj projekt na kojemu je partner, samostalno provodi projekt specijalizacije vrijedan oko 8 milijuna kuna čime su plaćeni troškovi specijalizacije 2 pedijatra, jednog ginekologa i 6 liječnika opće/obiteljske medicine. Opća bolnica Zadar provodi vrijedan projekt Dnevnih bolnica u vrijednosti oko 50 milijuna kuna. Zavod za hitnu medicinu također je dobio bespovratna sredstva za projekt specijalizacije, a Zavod javno zdravstvo provodi aktivnosti prevencije maligniteta u okviru programa prekogranične suradnje. Svi ovi projekti značajni su za sveukupan razvoj Zadarske županije i doprinose boljoj dostupnosti zdravstvene zaštite“, dodao je Longin.

Zadarska županija jedna od prvih županija koja je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao upravljačkim tijelom te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) kao posredničkim tijelom, 2017. godine potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj i u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Za provedbu projektnih aktivnosti na području Zadarske županije ukupno je odobreno 1.929.737,01 kuna od kojih je 1.640.276,45 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a 289.454,55 kuna sufinancira Zadarska županija. Sufinanciranje Zadarske županije smanjeno je za 50% dodatnim sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu.