Brižić: Nećemo mijenjati paušal za iznajmljivače obiteljskog smještaja

Brižić: Nećemo mijenjati paušal za iznajmljivače obiteljskog smještaja

Za iznajmljivače obiteljskog smještaja, tzv. paušalce, na području Općine Preko u ovoj godini neće biti većih promjena u plaćanju paušala poreza na dohodak po svakom turističkom krevetu.

Potvrdio nam je to načelnik Općine Preko Jure Brižić, a odluku o nepovećavanju paušala do kraja mjeseca donijet će Općinsko vijeće.

-Kao što znamo, 21. studenoga 2018. godine u Saboru je izglasan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine, a od 2. siječnja u primjeni je i Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu. Hrvatska Vlada ostavila je na volju jedinicama lokalne samouprave da se izjasne hoće li povećati iznos paušala poreza na dohodak po svakom turističkom krevetu ili ne, odnosno da do 31. siječnja donesu odluku o visini paušalnog poreza. U suprotnom, visina paušalnog poreza po krevetu određuje se u iznosu od 750 kuna. Moj je prijedlog da ne mijenjamo ništa i vjerujem da će ga svi članovi Općinskog vijeća podržati jer se na području naše općine mnoga obiteljska domaćinstva bave turizmom, uz taj segment zapravo je vezan cjelokupni razvoj općine. Udarati po džepu ljude koji podižu kvalitetu ponude, ulažu u objekte, promoviraju naš otok, osiguravaju egzistenciju sebi i svojoj djeci bilo bi neodgovorno i nepromišljeno, smatra općinski načelnik.

Podsjeća da su iznajmljivači u turizmu od 2005. godine plaćali godišnji paušalni porez na dohodak koji se utvrđivao kao umnožak broja osnovnih kreveta (sukladno izdanoj dozvoli za pružanje usluge smještaja građana u domaćinstvu nadležnog ureda), visini paušalnog poreza po krevetu (300 kuna u A razredu po krevetu) i koeficjenta područja na kojemu se usluga pruža: Ugljan – 300 kn, Sestrunj 150 – kn, Poljana – 255 kn, Sutomišćica – 210 kn, Rivanj – 210 kn, Lukoran – 255 kn, Preko – 300 kn i Ošljak – 210 kn.

Direktor TZO Preko Ivan Košta pojašnjava da će promjena ipak biti, ali samo za iznajmljivače na području Sutomišćice koji su “skočili” u viši razred.

– Izuzetak je Sutomišćica koja je dosad bila u „C“ turističkom razredu kao, primjerice, Rivanj i Ošljak, a od ove je godine u „B“ turističkom razredu poput Poljane i Lukorana pa će za Sutomišćicu paušal po krevetu iznositi 255 kuna. Valja naglasiti i da se ovaj porez odnosi isključivo na iznajmljivače u domaćinstvu, a u tu kategoriju ne ubrajaju se tvrtke i obrti, dodaje Košta.

Trenutačno je u TZ Općine Preko registrirano 267 objekata – obveznika plaćanja paušala, a na području TZ mjesta Ugljan 179 objekata, odnosno obveznika plaćanja paušalnog poreza na dohodak.

Fotografija jutarnji.hr