Napomena: Klinite na sliku za uvećani prikaz.

U Zadru, Sukošanu i Preku najviše poduzetnika

I ove godine, u povodu Dana Grada Zadra, Financijska agencija (FINA) objavila je rezultate poslovanja poduzetnika Velikog urbanog područja Zadra i Zadarske županije.

U 13 općina i gradovima Zadru i Ninu, u 2017. godini sjedište je imalo 3210 poduzetnika, sa 17.964 zaposlenih, što je prosječno 5,6 zaposlenih po poduzetniku.

Najviše je poduzetnika sa sjedištem u Zadru (2512), a najmanje u Općini Galovac (5). Od otočnih općina koje se ubrajaju u Veliko urbano područje Zadra, najviše je poduzetnika u Općini Preko – 100, u Kalima – 48, a u Kukljici – 23. Ukupno gledajući, Preko je je prema broju poduzetnika zauzeo treće mjesto, ispred su Zadar sa 2512 i Sukošan sa 122 poduzetnika.

Ukupno su otočni poduzetnici u 2017. godini zapošljavali 941 radnika, najviše u Kalima – 571, u Preku – 227 i Kuljici – 98.

Prema objavljenim podacima, poduzetnici su u 2017. godini ostvarili ukupan prihod u iznosu od 10,3 milijarde kuna te ukupne rashode u iznosu od 9,8 milijardi kuna. Ostvaren je pozitivan konsolidirani financijski rezultat (neto dobit), u iznosu od 425,2 milijuna kuna, što je za 29,7 posto više u odnosu na prethodno razdoblje (327,9 milijuna kuna).

Najveću neto dobit, u iznosu od 358,9 milijuna kuna, iskazali su poduzetnici sa sjedištem u Zadru.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika Velikog urbanog područja Zadar, u 2017. godini iznosila je 4998 kuna. Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u Zadarskoj županiji iznosila je 4908 kuna, a na razini Hrvatske 5372 kune.