Nužna zaštita od maslinine muhe i paukovog oka

Nužna zaštita od maslinine muhe i paukovog oka

Upozorenje maslinarima iz cijele Zadarske županije kako se značajnijim padom temperature zraka i većom količinom oborina posvuda očekuje let maslinine muhe najvišega intenziteta, a samim time i vrlo jak napad, te moguće poveće ekonomske štete, priopćili su iz Poljoprivredne savjetodavne službe.

Stoga se i dalje upućuje na redovite obilaske maslinika te uzorkovanje i pregled plodova (100 plodova slučajnim odabirom).

Ako se utvrdi više od pet posto aktivnih uboda (jaja + ličinke), tada se preporučuje organizirana primjena tzv. „preventivne metode“  uporabom zatrovanih mamaca

(pripravak  SUCCESS  BAIT  ili  DIMETOAT+ BUMINAL  ili ECO TRAP vrećice).

Ta se metoda provodi uvijek organizirano na nekom području (više maslinara zajedno).

Ako se pregledom plodova utvrdi veći postotak aktivne zaraze (veći od 10 posto), tada je opravdana tzv. kurativna metoda, odnosno tretman maslinika širom ili kompletne krošnje s jednim od dopuštenih insekticida:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER)

Dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40)

Fosmet (IMIDAN 50 WG).

Isto tako, padom temperature i većom količinom oborina stvaraju se uvjeti za pojavu i širenje uzročnika bolesti paunovo oko (Spilocea oleagina). Stoga se svima koji to nisu učinili prije preporučuje provedba zaštitnih mjera s jednim od dopuštenih pripravaka s kraćom karencom: NEORAM WG ili  STROBY WG ili  DIFCOR.

Nadalje, promjenom vremena, nažalost, neka su područja (Paljuv, Novigrad…) stradala zbog grada (tuče), pa je zbog stresa koje biljke proživljavaju moguć razvoj raka masline. Zato se preporučuje tretman s bakrenim sredstvom s najkraćom karencom – NEORAM WG.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenih sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!