Zadarska županija dijeli potpore malom poduzetništvu

Zadarska županija dijeli potpore malom poduzetništvu

PREKO/ZADAR – Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove, temeljem Odluke o raspisivanju Javnih poziva za dodjelu potpora malom poduzetništvu za 2018. godinu objavila je sljedeće javne pozive:

– Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2018. godinu,
– Javni poziv za dodjelu potpora poduzetništvu mladih i žena za 2018. godinu,
– Javni poziv za dodjelu potpora za početak rada poduzetnika za 2018. godinu i
– Javni poziv za sufinanciranje troškova poduzetnika za stručno osposobljavanje zaposlenika
  za 2018. godinu.
Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 10.000,00 kuna. Korisnici potpora mogu biti mali poduzetnici upisani u odgovarajuće registre čije je sjedište na području Zadarske županije, a koji obavljaju djelatnost na području Zadarske županije te čiji su vlasnici, odnosno, osnivači fizičke osobe. Predmet navedenih javnih poziva je dodjela bespovratnih sredstva posebnim kategorijama malih poduzetnika.
Javni poziv otvoren je 30 dana od dana objave, a dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije u Zadru, Božidara Petranovića 8, na tel. 023/350-342 i 023/350-437 ili e-mail: marta.hordov@zadarska-zupanija.hr i ante.vukasina@zadarska-zupanija.hr.