Zabrana i ograničenje građevinskih radova od 15. lipnja do 1. rujna

Zabrana i ograničenje građevinskih radova od 15. lipnja do 1. rujna

PREKO – Prema odluci Općinskog vijeća Općine Preko, od 15. lipnja do 1. rujna na snazi je zabrana i ograničenje građevinskih radova za trajanja turističke sezone.

Zabranjuju se ili ograničuju SVI zemljani iskopi, rušenja, zidanje, odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje, vanjsko žbukanje i izrada krova – sve neovisno o načinu gradnje te unutarnji građevinski radovi – izrada podloga i pregrada, žbukanje i slično, koji se izvode uz upotrebu građevinskih strojeva.
Zabranjuju se svi vanjski građevinski radovi na objektima i putovima u obalnom dijelu i središtima te pored mjesnih plaža u svim mjestima Općine Preko.
Zabranjuju se svi građevinski radovi na objektima i putovima u ostalim dijelovima svih mjesta u Općini Preko osim radova od posebnog interesa za Općinu Preko, i to od 1. srpnja do 1. rujna.
Zabranjuju se svi radovi na popravcima brodova na svim istezalištima i lučicama koji su smješteni neposredno uz plažu ili se nalaze u središtu mjesta (osim istezanja ili porinuća), i to od 1. srpnja do 1. rujna.
Iznimno, uz suglasnost načelnika Općine Preko, mogu se izvoditi građevinski radovi u sljedećim slučajevima:
– hitni radovi, popravci, na objektima i uređenje komunalne i ostale infrastrukture
koji se javljaju iznenada i kojima se sprečavaju posljedice za život i zdravlje ljudi
kao i veća oštećenja nekretnina,
– nužni radovi, popravci, na nekretninama kada zbog oštećenja postoji opasnost
za život i zdravlje ljudi,
– radovi koji se izvode u javnom interesu, a čiji je investitor Općina Preko, ustanova
ili trgovačko društvo u potpunom ili pretežitom vlasništvu Općine Preko.
Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja komunalni redar Općine Preko, koji je ovlašten predložiti pokretanje prekršajnog postupka, izdati obvezan prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu, na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od počinitelja prekršaja.
Predviđene su kazne od 10.000 kuna za pravne osobe do 500 kuna za fizičke osobe, a sve pojedinosti o zabrani i ograničenju građevinskih radova za trajanja turističke sezone mogu se pronaći na mrežnoj stranici Općine Preko.