U Kalima počinje baštinski projekt “Pjevanje kroz selo”

U Kalima počinje baštinski projekt “Pjevanje kroz selo”

KALI – Danas u Kalima, pod pokroviteljstvom Općine Kali i Zadarske županije, počinje projekt pod nazivom „Melos tradicije: Vokalna baština mjesta Kali – Pjevanje kroz selo”.

Projekt je osmislila, organizirala i provodi mag. komparativne književnosti i engleskog jezika, mag. međunarodnih izvedbenih studija Marta Kolega iz Kali, u suradnji s Inom Kolega iz TZO Kali i Petrom Kolegom iz Općine Kali, a osmišljen je kao međugeneracijski susret pjevača u cilju obnove, promocije, dokumentacije i žive predaje tradicijske vokalne baštine mjesta Kali.

– U ovom prvom, pilot-projektu bavit ćemo se svadbenim običajem pjevanja kroz selo, u ovom slučaju pjevat će se pred svadbu Marine Ivoš iz Kali i Dejana Lončara, a osim iskusnih kaljskih lokalnih pjevačica, u projektu će sudjelovati mlađe lokalne pjevačice te dvije pjevačice iz Zagreba, objašnjava Marta Kolega te dodaje kako vjeruje da starije generacije posjeduju znanja i vještine koje nije moguće „naučiti” putem tiskanih ili digitalnih medija, nego isključivo živom predajom. U ovom slučaju to znači stati u krug, slušati, slušati, slušati, ponavljati pa pjevati, ističe Marta Kolega.
Osim međugeneracijskog učenja i dijeljenja, projekt će biti dokumentiran u obliku audio i video-zapisa. Nakon obrade, snimke, tekstovi i video-sažetak bit će pohranjeni na internetsku stranicu kaljske nematerijalne baštine Kalipedija, gdje će biti dostupni javnosti.
U običaju svadbenog pjevanja kroz selo skupina žena, a u prošlosti su to bile djevojčine prijateljice, rodice i dvoranke (susjede), obilaze cijelo selo zaustavljajući se više puta i pjevajući. Na ovaj način obavještavaju selo o udaji koja će biti za koji dan. Na kraju odlaze u djevojčinu kuću, gdje žene također zapjevaju, a domaćini im se zahvaljuju fritama, likerom, a u novije doba pršutom i sirom, kolačima i pićem.
Pjevanje kroz selo običaj je koji slijedi „zaručenje” mlade, a označuje separaciju djevojke od njezina roditeljskog doma, a time i djevojaštva. Neki kazivači spominju da se u staro doba (kraj 19. stoljeća do između dva rata) pjevalo cijeli tjedan. U današnje vrijeme pjeva se do dva dana (Lulić-Štorić, 1990.).
Marta Kolega više se godina bavi pjevanjem tradicijskih pjesama s balkanskog područja, a sudjelovala je u nizu radionica tradicijske glazbe pod vodstvom Darija Marušića, Joška Ćalete, Svetlane Spajić i dr. Više je godina vodila vokalni ansambl ZborXop te je bila članica pjevačke skupine Kamene babe iz Zagreba, pri čemu se bavila proučavanjem, podučavanjem i pjevanjem napjeva s balkanskog područja.
Primjeri tekstova koji se pjevaju uz napjev:
Miriše mi dunja s ormara / Nema ljepšeg od poljupca dara
Svu noć sjala jedna zvijezda mala / za nas dvoje milo janje moje
U bunaru voda je ledena /a u ime mladoženje usta su medena