Zabrana i ograničenje građevinskih radova za trajanja turističke sezone

Zabrana i ograničenje građevinskih radova za trajanja turističke sezone

Na temelju Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Preko u 2024. godini, donesene 21. prosinca 2023. godine, zabranjuju se:

Građevinski radovi od 15. lipnja do 1. rujna 2024. godine, po područjima naselja, i to: – od obale do državne ceste D 110 za naselja Preko, Poljana, Sutomišćica, Mali Lukoran i Lukoran – cijelo građevinsko područje za naselja Ugljan, Ošljak, Rivanj i Sestrunj.

Pod građevinskim radovima, koji se u smislu Odluke zabranjuju ili ograničavaju, smatraju se: zemljani radovi (iskop humusa, široki iskop, iskop stepenica, iskop za temelje i građevne jame, iskop rovova za instalacije, iskop kanala i dovodnih jaraka, prijevoz materijala, uređenje temeljnog tla, izrada nasipa, izrada posteljica, izrada klinova uz objekte, deponiranje materijala, utovar, odvoz viška zemlje, istovar, zatrpavanje građevinske jame nakon izvedbe podruma, zemljom od iskopa i sl.) i – radovi na gradnji konstrukcije građevne.