Narudžbe i dostava vode za stanovnike gradskih otoka

Narudžbe i dostava vode za stanovnike gradskih otoka

Za sve stanovnike s prebivalištem na otocima u administrativnom sastavu Grada Zadra (mjesni odbori Molat, Brgulje, Zapuntel, Ist, Mali Iž, Mali Iž – Porovac, Veli Iž, Olib, Premuda, Silba, Mala Rava, Vela Rava), Grad Zadar će zaprimati narudžbe za dostavu vode svakog tekućeg mjeseca za sljedeći mjesec.

Građani se mogu obratiti na sljedeće načine:

  • e-mailom na adresu: voda@grad-zadar.hr
  • telefonom (svaki radni dan od 8 do 16 sati): 023/ 208 009 i 023/ 208 076
  • telefonom (govorni automat 0-24): 023/208 080