Od 6. do 10. svibnja deratizacija i dezinsekcija na području Općine Preko

Od 6. do 10. svibnja deratizacija i dezinsekcija na području Općine Preko

Od 6. do 10. svibnja Pecto d.o.o. Sanitarna zaštita okoliša provodit će na području Općine Preko proljetnu sustavnu deratizaciju i larvicidnu dezinsekciju.

Za provedbu radova koristit će se isključivo pripravci proizvođača koji su registrirani za tu namjenu te posjeduju rješenja Ministarstva zdravstva i ostale potrebne dozvole za primjenu u Republici Hrvatskoj.

Svi pripravci primjenjivat će se sukladno uputama proizvođača, pravilnima struke te prema preporukama Programa mjera obvezatne preventivne deratizacije u 2024. godini.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, radovi se odgađaju za sljedeći povoljniji termin.

Sustavna deratizacija će se provoditi rasutim i parafinskim mamcima koji će se postavljati na privatne i javne površine, dok će se larvicidna dezinskecija provoditi tabletama (larvicidima).

Kako bi se zadane mjere provele uspješno, potrebna je suradnja svih stanovnika te pridržavanje sljedećih mjera: onemogućiti djeci pristup otrovima, onemogućiti domaćim životinjama pristup otrovima te ne dirati i premještati zatrovane meke.