Općina Pašman uklonila bespravnu gradnju na Galešnjaku

Općina Pašman uklonila bespravnu gradnju na Galešnjaku

Općina Pašman uklonila je bespravnu gradnju na srcolikom otoku Galešnjaku.

U priopćenju, objavljenom na portalu otokpasman.hr, navodi se da je Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja Eko-Zadar, koja je član Mreže Zelenih telefona Hrvatske, putem Zelenog telefona sredinom ožujka zaprimila prijavu o započetoj bespravnoj gradnji mula na istočnoj obali otoka Galešnjaka, ispred katastarske čestice 5682 Katastarske općine Pašman.

Eko Zadar pismenim je putem bespravnu gradnju prijavio Općini Pašman, koja je uklonila započetu gradnju i vratila sve u prvobitno stanje.

Na spornoj lokaciji zamijećene su napunjene vreće položene u moru u pravokutnom obliku kao priprema za gradnju mula. a na jednom dijelu iz vreća su virile metalne šipke. Riječ je o divljoj obali gdje ljeti sidri najviše nautičara.

Općina Pašman je zaprimljenu prijavu proslijedila Lučkoj kapetaniji Zadar, u čijoj nadležnosti su, sukladno novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, slučajevi bespravne gradnje na morskoj obali.

Lučka kapetanija je zatim po službenoj dužnosti prijavu proslijedila Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, koje je angažiralo kriminalnu policiju radi pronalaska počinitelja kaznenog djela te su, po zadnjim saznanjima, započete izvidne radnje.

Petog travnja Lučka kapetanija Zadar donijela je rješenje kojim je naloženo Općini Pašman da u roku od 30 dana s Galešnjaka ukloni započetu protupravnu građevinu, što je i učinjeno.

– Općina Pašman, u suradnji s ostalim nadležnim ustanovama, u ovom je slučaju odmah po dojavi brzo reagirala tako da je o svom trošku angažirala izvođača radova te kompletno uklonila započetu bespravnu gradnju. Stupanjem na snagu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama postrožuju se propisi o zaštiti pomorskog dobra. Ako se počinitelj pronađe, tražit će se nadoknada troškova uklanjanja bespravne građevine. Smatram da je ovakvo ponašanje pojedinaca neprihvatljivo i nadam da se u budućnosti neće ponavljati, komentirao je cijeli slučaj općinski načelnik Krešimir Ćosić.

Zeleni telefon je služba za rješavanje problema zaštite prirode i okoliša. Služi kao servis građanima za dobivanje informacija, prijavljivanje problema / nepravilnosti, pokretanje inicijativa, organiziranje uličnih akcija, medijsko aktualiziranje problema okoliša i prirode.
Cilj ovog projekta je potaknuti aktivno sudjelovanje građana i učinkovitiji rad državnih službi te djelovati na brže i savjesnije rješavanje problema zaštite okoliša.