Objavljen natječaj za osam radnih mjesta u sklopu projekta Otočke ruke pomoći

Objavljen natječaj za osam radnih mjesta u sklopu projekta Otočke ruke pomoći

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta Otočke ruke pomoći, u sklopu otvorenog trajnog poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, općinski načelnik Općine Preko objavio je oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme:

PRUŽATELJ/PRUŽATELJICA USLUGA POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM

Zaposlit će se osam radnika/radnica, trajanje radnog odnosa je 32 mjeseca, puno radno vrijeme, a mjesto rada je područje Općine Preko. Minimalna plaća propisana je Zakonom o minimalnoj plaći i Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu.

Obavezna aktivnost:
Pružanje usluge i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obavezno uključuje:
• Organizacija prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
• Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva, i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
• Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
• Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika.

Pružatelj usluga će pružati uslugu najmanje 6 pripadnika ciljane skupine. Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola. Posao podrazumijeva rad na terenu.

Vrijeme početka i trajanja rada – vrijeme trajanja projekta Otočke ruke pomoći.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
– punoljetnost
– ne vođenje kaznenog postupka

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:
1. Obrazac prijave
2. Životopis s kontakt telefonom
3. Presliku osobne iskaznice
4. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. Dokaz o završenom obrazovanju
6. Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci
7. Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave i obrazac Izjave o suglasnosti za korištenje osobnih podataka može se dobiti u općinskoj službi Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, Preko, radnim danom od 8 do 14 sati ili na mrežnoj stranici Općine Preko.

Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u sklopu provedbe projekta Otočke ruke pomoći podnose se zaključno s danom 12. travnja 2024. godine, s naznakom „Prijava na oglas u sklopu projekta Otočke ruke pomoći na adresu Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko.

Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Preko na adresu Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete (tj. koji su se pravovremeno prijavili i čije su prijave potpune) obavit će se intervju, a u slučaju velikog broja prijava prethodno će se organizirati pismeno testiranje.

O terminima održavanja intervjua i eventualnog pismenog testiranja kandidati će biti obaviješteni na kontakte navedene u životopisu, a obavijest će biti dostupna i na mrežnoj stranici Općine Preko.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.
Općina Preko zadržava pravo na poništenje Natječaja bez posebnog objašnjenja.

Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti pozivom na broj 023/286-445 ili putem e-pošte: opcina-preko@preko.hr

Općini Preko 384.000 eura (sto posto traženog iznosa)

Za projekt Otočke ruke pomoći, koji će se provoditi u sklopu  četvrte faze programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Općini Preko odobreno je 384.000 eura (sto posto traženog iznosa).

Projekt sufinancira Europska unija, odnosno Europski socijalni fond.