OTOČKE RUKE POMOĆI Poziv starijima i osobama s invaliditetom kojima je potrebna pomoć u kućanstvu

OTOČKE RUKE POMOĆI Poziv starijima i osobama s invaliditetom kojima je potrebna pomoć u kućanstvu

U sklopu projekta Otočke ruke pomoći, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus, programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“, otvorenog trajnog poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Općina Preko objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške u svakodnevnom životu starijima i osobama s invaliditetom s područja Općine Preko.

Na poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti:
Osobe starije od 65 godina;
• koje žive u samačkom kućanstvu ili
• dvočlanom kućanstvu ili
• višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva
i
čiji mjesečni prihodi:
• za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
• za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
• za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
i
• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom 3. ili 4. stupnja (18 godina i više):
• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Pružanje usluge i podrške koja obavezno uključuje:
• Organizacija prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
• Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva, i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
• Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
• Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika
• Mjesečnu isporuku paketa higijenskih potrepština

Zainteresirane osobe za korištenje potpore i podrške starijima i osobama s invaliditetom prijave mogu podnijeti u pisanom obliku, i to poštom ili osobno na adresu: Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko s naznakom „Prijava na oglas u sklopu projekta „Otočke ruke pomoći”– prijava korisnika, te na mail: opcina-preko@preko.hr Poziv je otvoren od 4. travnja 2024. godine sve do završetka projekta.

Svi obrasci i izjave mogu se dobiti u Općini Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko, radnim danom od 8 do 15 sati ili na mrežnoj stranici Općine Preko.