HTV i RTL o rezultatima LiDAR snimanja cijele površine Općine Preko

HTV i RTL o rezultatima LiDAR snimanja cijele površine Općine Preko

O rezultatima aerofotogrametrijskog i LiDAR snimanja cijele površine Općine Preko, o čemu smo pisali 28. veljače nakon prezentacije u Preku, priloge su proteklih dana objavile i dvije nacionalne TV-kuće – HTV i RTL.

Ako ste ih propustili, možete ih pogledati na njihovim mrežnim stranicama. Prilog novinarke HRT centra Zadar Kristine Štrbac objavljen je u Magazinu HRT-a, a priča novinarke Nikoline Radić u emisiji RTL Danas.