Prijave za energetsku obnovu obiteljskih kuća počinju 13. ožujka

Prijave za energetsku obnovu obiteljskih kuća počinju 13. ožujka

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavit će 13. ožujka javni poziv građanima za energetsku obnovu obiteljskih kuća koju će država sufinancirati sa 120 milijuna eura radi poticanja mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Pojedine kuće moći će maksimalno dobiti i više od 62.000 eura za planirane zahvate na ovojnici te sustavima grijanja.

Ako je kuća oštećena u potresu, moguće je dobiti 80 posto prihvatljivih troškova investicije, uz uvjet da se najprije provede konstruktivna, a zatim i energetska obnova. Vlasnici ili suvlasnici čije kuće nisu oštećene potresom mogu računati na 60-postotno sufinanciranje.

Podnošenje prijava počet će 13. ožujka, kada će građani moći s internetskih stranica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost preuzeti prijavni obrazac i obrazac tehničkog proračuna. Prijave će se podnositi elektronički.

Fond je u proteklih 10 godina sufinancirao obnovu više od 25.000 obiteljskih kuća. Cilj programa je dodatno potaknuti primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Na taj način smanjit će se i količina potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora, osigurati financijske uštede te povećati udobnost i kvaliteta boravka u kućama.

Na javni poziv Fonda mogu se prijaviti vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća. Da bi njihova kuća bila prihvatljiva za sufinanciranje, više od 50 posto njene površine mora služiti za stanovanje te mora imati do 600 četvornih metara bruto podne površine ili maksimalno tri stambene jedinice. Vlasnici ili suvlasnici u toj kući moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je objekt u potpunosti legalan.

Bespovratna sredstva mogu se dobiti za mjere povećanja toplinske zaštite ovojnice koja uključuje bolju toplinsku izolaciju vanjskih zidova i krovova te zamjenu vanjske stolarije. Sredstva se mogu dobiti i za ugradnju dizalica topline, sunčanih toplinskih kolektora te kotlova na pelete.

Što se tiče ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, njih će fond, kao i u već ranijim javnim pozivima, sufinancirati sa 50 posto sredstava. Oni koji se odluče ugraditi solarnu elektranu, a imaju ili namjeravaju kupiti električno vozilo, moći će dobiti sredstva i za kućnu punionicu.

Obiteljske kuće čija će se energetska obnova poticati, osim u slučaju kad se traži samo sufinanciranje fotonaponske elektrane, moraju biti energetski certificirane.