U 92. godini preminuo prof. dr. sc. Mladen Dorkin, rođeni Prečanin

U 92. godini preminuo prof. dr. sc. Mladen Dorkin, rođeni Prečanin

U 92. godini, u Zadru je 21. rujna preminuo sveučilišni profesor dr.sc. Mladen Dorkin.

Profesor Mladen Dorkin rođen je u Preku 30. prosinca 1931. godine. Osnovnu školu završio je u rodnome mjestu, a srednje škole u Rijeci (Industrijsku školu 1950., Tehničku školu 1954. i Prvu gimnaziju 1955.); studij jugoslavistike diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1960. godine.

Magistrirao je i doktorirao iz hrvatske književnosti; magisterij je stekao u Centru za postdiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu, Dubrovnik 1974., a doktorat na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1979. I magisterij i doktorat stekao je kao srednjoškolski profesor.

Radio je dvadesetak godina kao srednjoškolski profesor u Ekonomskoj školi u Zadru, a od jeseni 1979. na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje predacao Metodiku nastave književnosti, i to najprije kao predavač, potom kao docent, od 1987. kao izvanredni profesor, a od 1998. kao redoviti profesor.

U dva desetljeća života i rada na Filozofskom fakultetu obnašao je funkciju prodekana fakulteta, predstojnika Odsjeka za hrvatski jezik i književnost te pročelnika Zavoda za slavistiku. Znanstvenim radom počeo se baviti sredinom sedamdesetih godina, od kada se svojim studijama, esejima, ogledima i interpretacijama javlja u mnogim časopisima i zbornicima.

Njegov je znanstveni interes bio vezan uz noviju hrvatsku književnost, posebno liriku moderne, a kad je riječ o interpretacijskim zahvatima u Matoševu liriku, oblikovao je i nekoliko metodičkih studija vezanih za interpretacijsko-analitički i problemsko stvaralački sustav izborne nastave.

Godine 1996. objavio je književno-znanstvenu monografiju Lirika na razmeđu stoljeća u kojoj tematizira pjesništvo iz razdoblja hrvatske moderne na korpusu reprezentativnih pjesama Antuna Gustava Matoša, Vladimira Vidrića i Vladimira Nazora, a uvodnim tekstom o pjesništvu Silvija Strahimira Kranjčevića otvara raspravu o lirici na razmeđu stoljeća.

Godine 2002. objavio je knjigu Prosudbe o književnosti i knjigama, koja je nagrađena Srebrnom poveljom Matice hrvatske, a knjiga Antun Gustav Matoš Zlatnom poveljom.

Objavio je sljedeće knjige: Lirika na razmeđu stoljeća (1996.), Prosudbe o književnosti i knjigama (2002.), U ozračju poezije i znanosti (2008.), Časopis Iskra (1884-1887; 1891- 1894) (2011.), Interpretacije, metodičke sugestije, osvrti (2013.), Antun Gustav Matoš (2016.)., Ogledi interpretacije (2020.).

Bio je suradnik, član i prijatelj ogranka Matice hrvatske, Ogranak Zadar.

Posljednji ispraćaj bit će u utorak, 26. rujna u 16.30 na mjesnom groblju u Preku.

Fotografija Saša Čuka