Predavanje o pokretanju Uljarske zadruge u Preku i zaštiti masline prije i poslije berbe

Predavanje o pokretanju Uljarske zadruge u Preku i zaštiti masline prije i poslije berbe

Pučko otvoreno učilište Dom na žalu u Preku, u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, Odjelom za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, zbog velikog interesa publike poziva na ponovljeno predavanje iz znanstvenog kolokvija: U križu je spas/In cruce salus – Život i djelovanje dr. Josipa Marčelića biskupa dubrovačkog 1894.-1928.

Predavanje će biti prošireno sa stručnim dijelom pod naslovom: „Poticaj i djelovanje biskupa dr. Josipa Marčelića u osnivanju Uljarske zadruge u Preku i njen gospodarski doprinos“ te „Zaštita maslina u periodu prije i poslije berbe“.

Predavanje će se sastojati od dva djela: prvi dio će biti prošireno predavanje sa znanstvenog kolokvija o biskupu dr. Josipu Marčeliću koji je u rodnom Preku pokrenuo inicijativu za osnivanje uljarske zadruge, koja je postala temelj za gospodarske aktivnosti u Preku, ali i šire. Rad će obuhvati doprinos biskupa u procesu osnivanja Uljarske zadruge koristeći knjižicu “Preko” koja je izašla iz tiska 1924. u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari, zatim dostupni tekstovi matičara Šime Marcelića i druge, ali i usmena predaja Prečana koji su u tom vremenu živjeli i bili dionici tih procesa.

Drugi dio predavanja bit će vezan uz zaštitu maslina, s kratkim osvrtom na zaštiti masline prije i poslije berbe.