Tečaj za održivu uporabu pesticida – dopunska izobrazba

Tečaj za održivu uporabu pesticida – dopunska izobrazba

Pučko otvoreno učilište Dom na žalu u Preku, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Libar iz Šibenika organizira tečaj za održivu uporabu pesticida – dopunska izobrazba.

Tečaj će se održati u POU Dom na žalu u Preku u ponedjeljak, 10. srpnja u 10 sati, a polaznici sa sobom moraju ponijeti presliku osobne iskaznice, presliku diplome/svjedodžbe (minimalno završena osnovna škola) i staru iskaznicu.

Dodatne informacije i (obavezne) prijave na mob: 095/8766 198.