Programe i projekte 20 udruga Općina Preko sufinancirat će sa 48.300 eura

Programe i projekte 20 udruga Općina Preko sufinancirat će sa 48.300 eura

Na temelju natječaja za financijsku potporu udrugama, objavljenog 15. veljače 2023. godine, općinski načelnik Općine Preko donio je odluku o sufinanciranju programa i projekata za 20 udruga u iznosu od 48.300 eura.

Sufinancirat će se programi, projekti i manifestacije koje će u 2023. godini organizirati i provoditi udruge u području sporta, kulture i socijalne skrbi.

Iz područja kulture financijska potpora odobrena je sljedećim udrugama: Udruga Điran, Udruga žena Luzor, Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Mozaik, Udruga Arte Insula, Udruga Idro, KUD Preko, Udruga Kreativa i Udruga mladeži Preka.

U području sporta novac će raspodijeliti: MNK Ugljan, KK veterana Otok Ugljan, NŠK Sv. Mihovil, Udruga Pojonsko srce, Udruga mladih  Jarac – Lukoran, Udruga mladeži Preka, Odbojkaški klub Preko, Košarkaški klub Zara, Klub daljinskog plivanja Donat Zadar i Udruga za promicanje ritmike i plesa Tim.

U području socijalne skrbi i zdravstva sufinancirat će se Matica umirovljenika Općine Preko i Udruga Kreativa.

Sve pojedinosti rezultata natječaja objavljene su na mrežnoj stranici OPĆINE PREKO.

Fotografija vlada.hr