Javni poziv za korištenje potpore starijima i osobama u nepovoljnom položaju

Javni poziv za korištenje potpore starijima i osobama u nepovoljnom položaju

Općina Preko objavila je javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške starijima i osobama u nepovoljnom položaju s područja Općine Preko u sklopu projekta „Otočka žena – faza II“.

1. Tko se može prijaviti

Na poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti:

– osobe starije od 65 godina

– osobe mlađe od 65 godina u nepovoljnom položaju

– osobe koje pravo na socijalnu uslugu potpore i podrške osobama u nepovoljnom položaju ne ostvaruju po drugoj osnovi.

2. Koje se usluge pružaju – usluge za korisnike su besplatne

Opis poslova:

– dostava namirnica,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,

– pomoć pri oblačenju i svlačenju,

– briga o higijeni i osobnom izgledu,

– pomoć u socijalnoj integraciji,

– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

– pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

3. Rokovi i način prijave

Zainteresirane osobe za korištenje potpore i podrške mogu podnijeti prijavu u pisanom obliku, i to poštom ili osobno na adresu: Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko s naznakom „Prijava na oglas u sklopu projekta „Otočka žena – faza II”– prijava korisnika, te na mail: opcina-preko@preko.hr

Obrazac prijave može se dobiti u Općini Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko, radnim danom od 8 do 15 sati ili na mrežnim stranicama Općine Preko.

Prijavi je potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice te službeni dokument iz kojega je vidljiv OIB prijavljene osobe.

Informacije se mogu dobiti na telefon 023/286-445.