Javni poziv za predlaganje programa u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi

Javni poziv za predlaganje programa u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi

Zadarska županija objavila je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2023. godinu.

U javne potrebe u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2023. godinu uvrstit će se programi, djelomično ili u cijelosti:

KULTURA

1. djelatnost ustanova u kulturi kojima je osnivač Zadarska županija,
2. djelatnost ustanova u kulturi kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave s područja Zadarske županije,
3. programi gradova i općina,
4. programi amaterskih udruga,
5. znanstveno-istraživački programi,
6. filmski, video, TV, radio i multimedijalni programi,
7. programi glazbene kulture,
8. nakladnička djelatnost,
9. izložbeno-scenski programi i
10. programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu.

PROSVJETA

• Predškolstvo

1. za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu i
2. predškolski programi.

• Osnovno školstvo

1. izborna i fakultativna nastava,
2. školski sportski klubovi,
3. natjecanja i smotre,
4. izvannastavni i izvanškolski programi,
5. eko grupe i škole u prirodi,
6. školski listovi,
7. programi tradicijske baštine,
8. programi tehničke kulture,
9. programi medijske kulture,
10. posebni programi i
11. ostali programi.

• Srednje školstvo

1. izborna nastava,
2. školski športski klubovi,
3. natjecanja i smotre,
4. izvanškolski i izvannastavni programi,
5. eko grupe,
6. školski listovi,
7. programi tradicijske baštine i
8. ostali programi u srednjem školstvu.

ŠPORT

1. poticanje i promicanje športa,
2. provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza,
4. športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita,
5. športsko-rekreacijske aktivnosti građana,
6. športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i
7. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja športa.

TEHNIČKA KULTURA

1. poticanje i promicanje tehničke kulture,
2. programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
3. specifični programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju darovitu i hendikepiranu djecu,
4. programi prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programi organiziranja inventivnog rada,
5. organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi, sajmova i sl.) i
6. nabavka opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijave projekata i programa u kulturi, tehničkoj kulturi, predškolstvu, osnovnom i srednjem školstvu podnose ustanove, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te ostale pravne i fizičke osobe ako se njihovi projekti i programi odnose na javne potrebe od interesa za županiju kao cjelinu.

Pravo prijave projekata i programa u športu imaju pravne osobe sa sjedištem u Zadarskoj županiji koje su registrirane za djelatnost športa, učlanjene u nacionalni i županijski športski savez (ako je osnovan u pojedinom športu) i lokalnu športsku zajednicu (ako je osnovana u lokalnoj samoupravi Zadarske županije).

Programe javnih potreba u športu, koji se odnose na provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži, nadležnim tijelima za poslove športa u jedinicama područne (regionalne) samouprave u pravilu predlaže Školski sportski savez i lokalne športske zajednice.

Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s javnim pozivom dostavljaju se na adresu:

Zadarska županija
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport
Božidara Petranovića 8
23000 Zadar

Rok za dostavu prijava je 13. listopada 2022. godine.

Tekst natječaja i obrasci nalaze ne na POVEZNICI