Javni poziv za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine

Javni poziv za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine

Ravnateljstvo Civilne zaštite objavilo je javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju, izvijestili je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Javni poziv objavljen je temeljem Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju, navodi se u priopćenju.

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti: dokaz o vlasništvu stambene jedinice, odnosno izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel), a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice i potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude.

Poziv se odnosi na vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice, kao i onih koji su, po načelu solidarnosti, već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje.

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva Civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora, stoji u priopćenju.

Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice, u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici, obavljat će mjesno nadležne službe Civilne zaštite.

Obrazac za prijavu i potvrda stožera jedinice lokalne samouprave sastavni su dio javnog poziva, a ispunjeni obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se Ravnateljstvu Civilne zaštite MUP-a poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu pojedinacni.smjestaj@mup.hr

Fotografija lider.hr