RAZVOJ RIBARSTVA Informativne radionice za prijavu na dva natječaja

RAZVOJ RIBARSTVA Informativne radionice za prijavu na dva natječaja

LAGUR Plodovi mora iz Kali organizira informativnu radionicu za natječaje u okviru Mjere 3. “Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije ribarskog sektora” i Mjere 2. “Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine”.

U sklopu natječaja “Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije ribarskog sektora” maksimalan iznos potpore po projektu iznosi 2,500.000 kuna, a postotak sufinanciranja je od 50 do 100 posto.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • Ulaganje u gastropunktove (riblji restorani, kušaonice, prodajni štandovi, vozila i plovila, prodajne kućice, kiosci i sl.) za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture spremnih za konzumaciju
  • Ulaganja u maloprodajne prostore proizvoda ribarstva i akvakulture (trgovine, ribarnice, prodajne štandove, ribarnice na kotače, plutajuće ribarnice, kioske, prodajne kućice i sl.)
  • Ulaganje u komunalnu infrastrukturu potrebnu za uspostavu prodajnih mjesta svježih i gotovih proizvoda ribarstva i akvakulture u svrhu udovoljavanja zakonski propisanim minimalnim tehničkim uvjetima prodaje i higijenskog standarda
  • Osmišljavanje i razvoj jedinstvene oznake i vizualnog identiteta temeljenim na zajedničkim obilježjima lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture te cjelokupne ribarske zajednice LAGUR područja
  • Potpore za organizaciju i provedbu ili pohađanje (specijaliziranih) edukativnih programa i tečajeva u svrhu unaprjeđenja obavljanja ribarskih i dopunskih djelatnosti i/ili djelatnosti vezane uz akvakulturu

Za natječaj “Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine” maksimalan iznos potpore po projektu iznosi 3,500.000 kuna, a postotak sufinanciranja je od 50 do 100 posto.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • Ulaganja u društvene i/ili kulturne i/ili interaktivno-edukativne izložbene objekte i javnu turističku infrastrukturu u svrhu edukacije i promocije ribarske i maritimne baštine
  • Ulaganja u nove tehnologije i opremu za kreiranje novih turističkih sadržaja (tematskih staza, ruta, usluga, aktivnosti) te razvoj digitalnih aplikacija, softvera, programa koji se odnose na suvremen pristup ribarskoj i maritimnoj kulturnoj baštini i identitetu
  • Osmišljavanje/razvoj, izrada i provedba edukativnih i zabavnih sadržaja i aktivnosti u svrhu promocije ribarstva i/ili promicanja potrošnje ribe i morskih organizama i/ili valorizacije ribarske i maritimne baštine i/ili očuvanja i zaštiti morskog okoliša (edukativni programi i radionice vezani uz ribarstvo, igraonice, kampanje, pokazne aktivnosti, umjetničke izvedbe, filmovi, aplikacije, publikacije,…)
  • Potpore organizaciji i provedbi manifestacija i drugih događanja povezanih sa ribarstvom i ribarstvenim područjima (npr. znanstvene konferencije i skupovi, sportsko – ribolovne manifestacije, gastro manifestacije, sajmovi, ekološke akcije i sl.

Radionice će se održati u Kalima, Zadru, Salima i Preku prema sljedećem rasporedu:

Kali, 14. ožujka u 10 sati u Narodnoj knjižnici

Zadar, 15. ožujka u 10 sati u Gradskoj knjižnici

Sali, 17. ožujka u 12 sati, Multimedijalna dvorana Općine Sali

Preko, 22. ožujka u 10 sati u POU Dom na žalu

Kali, 25. ožujka u 16 sati u Narodnoj knjižnici