Foto-klub Kornat iz Kukljice objavio poziv za 27. međunarodnu izložbu fotografije

Foto-klub Kornat iz Kukljice objavio poziv za 27. međunarodnu izložbu fotografije

Foto-klub Kornat iz Kukljice objavio je poziv za sudjelovanje na 27. međunarodnoj izložbi fotografije 2022. – slobodna tema.

Poziv će biti otvoren do 24. travnja, a tema je slobodna: s kopna, mora, planina, rijeka, detalji predmeta, raslinja, šuma, krajolici, portreti, mladi, podmorje, brodovi, ljudi, rad, zabava i sl.

Pravo sudjelovanja imaju svi fotografi, a kotizacija se ne plaća!

Svaki autor može sudjelovati s četiri fotografije u crno-bijeloj tehnici i četiri fotografije u boji, odgovoran je za prikazanu fotografiju i bez ikakve naknade daje ovlaštenje za objavu na Internetu, reprodukciju i objavljivanje u svim medijima.

Za svaku tehniku dodijelit će se zlatna, srebrna i brončana plaketa. Ocjenjivački odbor dodijelit će i diplome prema svom izboru za određenu temu i tehniku.

Prijavnica se može preuzeti na web stranici Foto-kluba Kornat.

Fotografija canon.hr