Utjecaj gradnje mosta na razvoj Pašmana i Ugljana kao tema diplomskog rada

Utjecaj gradnje mosta na razvoj Pašmana i Ugljana kao tema diplomskog rada

Magdalena Makar, studentica na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, za potrebe diplomskoga rada s temom “Scenariji razvoja Pašmana i Ugljana uslijed izgradnje mosta Pašman-kopno” provodi anketu kako bi prikupila informacije, stavove i mišljenja otočana o ovoj aktualnoj temi.

Cilj je ustanoviti stvarne probleme u prostoru i prema tome ponuditi rješenja i oblikovati scenarije razvoja Pašmana i Ugljana.

Upitnik je namijenjen osobama starijima od 18 godina s prebivalištem i boravištem na otocima Pašmanu i Ugljanu. Ispunjavanje traje do 10 minuta, a iskreni odgovori uvelike će pomoći u ovome istraživanju, ističe studentica Makar te moli otočane da ispune anonimnu anketu.

Prikupljeni podaci obrađivat će se zbirno i koristiti isključivo u znanstveno-istraživačke svrhe.

Anketa se otvara na ovom LINKU