Edukativna radionica hrvatskih i talijanskih stručnjaka o ribarstvu u sklopu projekta PRIZEFISH

Edukativna radionica hrvatskih i talijanskih stručnjaka o ribarstvu u sklopu projekta PRIZEFISH

Edukativna međugranična radionica „Inovativne projekcije proistekle kroz organizaciju pilot projekata u poslovanju i trženju proizvodima ribarstva kroz projekt PRIZEFISH” započela je utorak, 19. listopada 2021. godine u Zadru predavanjem talijanskih i hrvatskih stručnjaka. Prezentacije su se prikazale u multimedijalnoj dvorani Centra za kreativne industrije.

Predavanja su za cilj imala povezivanje okolišnog-ekonomskog i socijalnog uravnotežena i održiva ribarstva. Naglasak koji je stavljen odnosi se na kreiranje odgovornog ribarstva i kao takvog i mogućnosti prepoznavanja “Adriatic responsible” certifikata koji bi omogućio prepoznavanje odgovornog ribarstva i animaciju prema boljoj tržišnoj valorizaciji kroz prikazan sustav lanca prepoznatih vrijednosti. Također značaj se ogleda i u samoj inicijativi ribarskog sektora za poboljšanje i inovativne projekcije poslovnih procesa kao i proizvoda.

Nakon uvodnih riječi pročelnika Upravnog odijela za poljoprivredu i ribarstvo Zadarske županije Daniela Segarića koji je naglasio važnost inovacija za daljnje poticanje propulzivnosti sektora te jačanje značaja ribarstva u Zadarskoj županiji ali i u okviru cijelog Jadrana. Nakon njegova izlaganja i pozdrava započeo je niz predavanja pod moderiranjem mr.ing. Valentine Andrić zadužene za savjetodavnu podršku iz Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Projekt PRIZEFISH predstavila je voditeljica prof.PhD Alessia Cariani, sa Sveučilišta u Bologni , a kroz osnovni cilj poboljšati dugoročnu održivost jadranskog ribarstva (ekološki, društveni, ekonomski) kroz proces INOVACIJA i lanac vrijednosti u ribarstvu i morskoj hrani. Osnovne aktivnosti bile su razvoj i implementacija:
-Najbolje prakse i povezane smjernice za odgovorni ribolov
-Poboljšane tehnologije prerade ribljih proizvoda
-Inovativni lanac opskrbe i lanac vrijednosti

Izlaganje o inovativnim procesima i proizvodima kroz projket Prizefish izložio je mr. sc Mario Lovrinov obradivši segmente izvlačenja ulova kod male plave ribe putem pumpi i predstavljanjem pilot projekta korištenja pumpu, selekcije na školjkašima i adaptacije procesne opreme za pripremu novih proizvoda burgera od kozica i mješane ribe te obrade školjkaša i burgera za postizanje većeg života vijeka proizvoda kroz korištenje visokog pritiska te proizvodnja fileta srdela u atmosferi plemenitih plinova.

Dr Tibor Janči obradio je kategoriju Manipulacije ribom na brodu u traženju dodane kvalitete finalnog proizvoda te je stavio naglasak na one segmente manipulacije i hlađenja koji nisu dovoljno riješeni i na koje se treba usmjeriti pogotovo kod tretiranja ribe i ostalih morskih organizama iz demerzalnog ribolova.

Završno predavanje odradio je Prof. Dr . Daniel Matulić na temu nastavka projekta o aplikacijama pumpi za vađenje sitne plave ribe kroz novu inovativnu kategoriju koja tek slijedi i na koji se još nije radilo, a odnosi se na Selekciju male plave ribe kao metode očuvanja ribljeg fonda u Jadranskom moru.

Preliminarni rezultati preživljavanja srdele i inćuna nakon uporabe pumpi su vrlo ohrabrujući te otvaraju put jednom sasvim novom poimanju ribarstva kroz vraćanje dijela nedorasle ribe u more putem selektora. Taj projekt se nastavlja u okviru mjere suradnja ribara i znanstvenika pod vodstvom instituta Ruđer Bošković, Agronomskog fakulteta i ribarskog obrta Damir Mišlov i rođen je iz projekta Prizefish gdje je sudionik bila ribarska zadruga Omega 3.

Zaključna analiza i komentari i ribara i znastvenika su naglasili izuzetnu čak revolucionarnu važnost ovih provedenih istraživanja i pilot projekata kod okružujućih mreža plivarica jer su kroz pristup razvoja manipulativne tehnike na brodu dijelovali na održivost resursa kroz odgovoran pristup ribara s mogućnošću globalna utjecaja kroz primjere prakse vraćanja žive nedorasle ribe u more. To daje naglasak na multiplikativna povećanja biomase kao i reproduktivni potencijal ribe vraćene u more. Istovremeno razvoj nove tehnologije procesa doprinosti povećanoj sigurosti ribara na brodu, veće kvalitete ulova, povećanoj brzini operacija kao i dobrobiti životinja te povećanju tržne vrijednosti.