Općini Preko još 200.000 kuna za obnovu Tvrđave sv. Mihovila

Općini Preko još 200.000 kuna za obnovu Tvrđave sv. Mihovila

Iz programa zaštite nad nepokretnih kulturnim dobrima za 2021. godinu, Ministarstvo kulture dodijelilo je Općini Preko 200.000 kuna za obnovu Tvrđave sv. Mihovila.

-Prije dvije godine Općina Preko dobila je od Ministarstva kulture 200.000 kuna za arheološka istraživanja Tvrđave sv. Mihovila, a mi smo iz proračuna uložili još svojih 60.000 kuna. Lani smo također smo dobili 200.000 kuna i mi smo iz proračuna izdvojili još toliko. S novcem koji nam je sada odobren nastavit ćemo arheološka istraživanja i bitno je napomenuti da je dosad istraženo oko 200 četvornih metara, a ukupno se, prema nalogu konzervatora, mora istražiti oko 700 kvadrata da bi se sve dovelo na srednjovjekovnu razinu. Za obavljanje tog iznimno zahtjevnog posla ne postoji rok, ali želimo to što prije napraviti i zato se svake godine javljamo na natječaj Ministarstva kulture. Naš je cilj, zbog čega smo već nekoliko puta bili u resornom ministarstvu, dogovoriti financiranje u većem iznosu, komentirao je općinski načelnik Jure Brižić.

Tvrđava sv. Mihovila jedna je od najznačajnijih kulturno-turističkih znamenitosti zadarskih otoka, uvrštena je u Registar nepokretnih spomenika kulture i nalazi se na listi zaštićenih kulturnih dobara RH.

Prvi čovjek Općine Preko podsjeća da su posljednjih godina provedeni radovi redovitog održavanja i čišćenja, saniran je zid sjeverne kule i obavljena sondažna arheološka istraživanja unutar tvrđave. Izrađen je geodetski elaborat i geodetski snimak tvrđave te konzervatorski elaborat i arhitektonski snimak. Izrađena je i predprojektna studija obnove i rekonstrukcije tvrđave. Uklonjen je i stari odašiljač s tvrđave koji je također bio prepreka samoj obnovi. Pred općinom je zahtjevan projekt sanacije tvrđave u koji su uključena preostala arheološka istraživanja i rekonstrukcija same tvrđave u njenom izvornom obliku.

Osnovni koncept je sanacija i konsolidacija svih zatečenih elemenata zidina i kula, uklanjanje recentnih zgrada ili neprikladnih elemenata na zgradama, dozidavanje zidina tako da se u potpunosti rekonstruiraju krunište i grudobran te dozidavanje kula do određene visine, s tim da se zid ostavi nezavršen jer nije moguće sa sigurnošću reći do koje su visine sezale.

-Kao glavni vidikovac bi trebao poslužiti nekadašnji donžon koji treba rekonstruirati kao najvišu građevinu s više etaža povezanih stubištima. Postojeće prizemne zgrade će se urediti da se mogu koristiti tako da se na njih postave jednostrešna krovišta. Tragovi crkve će se parterno prezentirati do visine maksimalno 30 cm. Ako se pronađu vrijedni nalazi prilikom arheoloških istraživanja unutar tvrđave, njih će se uključiti u projekt rekonstrukcije i valorizacije, pojašnjava Brižić.

Obnova tvrđave, podsjeća, od iznimne je važnosti za sve otoke zadarskoga arhipelaga i cijelu Zadarsku županiju, a nakon što se sve privede kraju srednjovjekovni kaštel trebao bi postati interpretacijski centar u kojemu će se prezentirati baština svih zadarskih otoka.

Kao takva tvrđava bi bila turistička atrakcija i mjesto kulturnih, edukativnih, tradicijskih, umjetničkih i drugih događanja. Revitalizacija tog, po svemu iznimnog i vrijednog objekta, pridonijet će održivom gospodarskom razvoju otoka, promociji kulturne baštine, poticanju zapošljavanja, razvoju kulturnog turizma te aktivnog turizma.

Vlasnik tvrđave je Republika Hrvatska, a Općina Preko je s Ministarstvom državne imovine potpisala ugovor o korištenju na rok od 30 godina.