Hitni medicinski prijevoz u Zadar sa Sestrunja i Silbe

Hitni medicinski prijevoz u Zadar sa Sestrunja i Silbe

Lučka kapetanija Zadar zaprimila je u četvrtak navečer dvije dojave od Nacionalne središnjice za koordinaciju traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) o potrebi hitnog medicinskog prijevoza pacijenata sa Sestrunja i Silbe.

U prvoj dojavi u 19.20 tražio se prijevoz pacijenta s ozljedom kralježnice sa Silbe do Zadra te je Lučka kapetanija Zadar poslala plovilo RH 2 ZD koje je prevezlo pacijenta do Gradske luke Zadar, gdje ga je preuzelo vozilo hitne medicinske pomoći.

U drugoj dojavi u 22.05 zatražen je prijevoz pacijentice s ozljedom kuka koja je plovilom RH 2 ZD Lučke kapetanije Zadar prevezena sa Sestrunja do Gradske luke Zadar, gdje ju je također preuzelo vozilo hitne medicinske pomoći.

Lučke kapetanije obave više 80 posto akcija hitnog medicinskog prijevoza, a u prvoj polovici 2021. godine obavljen je 81 hitni medicinski prijevoz na moru, bilo da se radilo o prijevozu pacijenata ili hitnih medicinskih timova.

Samo u srpnju bilo je 27 akcija koje su uključivale hitni medicinski prijevoz.