Traže se popisivači stanovništva – zarada do 6000 kuna

Traže se popisivači stanovništva – zarada do 6000 kuna

Od 13. rujna do 17. listopada 2021. u Republici Hrvatskoj provodit će se Popis stanovništva, kućanstva i stanova. Kako je riječ o najopsežnijem i najsloženijem statističkom istraživanju potreban je veliki broj popisivača. Prijave za popisivače otvorene su do 15. srpnja 2021. godine na poveznici odnosno na stranici Popis ‘21.

Popis se provodi u dvije faze, od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani, a od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje se nisu samostalno popisale, putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa.

Popisivanje u razdoblju od 27. rujna do 17. listopada 2021. godine zahtijeva puni dnevni angažman popisivača (uključujući subote i nedjelje) te je nužan preduvjet da kandidat za popisivača nema drugih poslovnih/školskih obveza. Moguće je produljenje Popisa do 29. listopada 2021. godine ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice.

Prema pisanju Večernjeg lista, u prosjeku popisivač će moći zaraditi od 5000 do 6000 kuna, ovisno o broju zaduženih popisnih jedinica. Kontrolori će zaraditi fiksno 6000 kuna.

Uvjeti koje kandidat treba zadovoljiti:

· državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem ili reguliranim boravištem u Republici Hrvatskoj

· navršenih 18 godina u trenutku popunjavanja prijave

· postignuto najmanje srednjoškolsko obrazovanje

· poznavanje rada na računalu

· valjana adresa elektroničke pošte.

Prednost pri izboru kandidata:

· viša razina obrazovanja

· iskustvo rada na prijašnjim popisima/anketama

· dobro poznavanje rada na računalu

· nezaposleni i studenti.

Cilj je Popisa je utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.

Rezultati Popisa, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, koriste se i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.

Popis se provodi prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa.