U prošloj godini na moru spašeno 428 osoba i 131 plovilo

U prošloj godini na moru spašeno 428 osoba i 131 plovilo

Uslijed smanjenog prometa, zbog pandemije izazvane koronavirusom, u 2020. godini zabilježen je pad spasilačkih aktivnosti na moru za 21,5 posto u usporedbi s prethodnom godinom, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

U području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora poduzeto je 475 SAR akcija (99%), od toga je u području ZERP-a poduzeto pet spasilačkih akcija (1%). Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) koordinirala je ukupno 480 akcija na moru, u kojima je spašeno 428 osoba, među kojima je bilo 16 ozlijeđenih i 28 smrtno stradalih, od čega šest ronilaca.

Smanjenje broja akcija na razini godine bilježi se u svim kapetanijama, osim u Lučkoj kapetaniji Šibenik, koja bilježi povećanje za tri akcije u odnosu na prethodnu godinu, dok je ukupno najveći broj SAR akcija u 2020. godini bio na području Lučke kapetanije Zadar (34.17%), gotovo trećina svih akcija.

Hitni medicinski prijevoz pacijenata, iako smanjen u odnosu na 2019. godinu, i dalje je najveći pojedinačni udio u akcijama traganja i spašavanja (36,7 %).

Tijekom protekle godine nije evidentirana nijedna nestala osoba na moru.

Prošle godine dogodilo se 12 sudara i 48 nasukavanja plovila, u potpunosti je potonulo 20 plovila, zabilježeno je 11 požara na plovilima, a velik broj intervencija na moru, ukupno 42, poduzet je zbog kvarova pogonskih strojeva, upravljačkim sustavima, uz manji broj intervencija poduzetih zbog nestanka pogonskoga goriva na plovilima. I dalje najveći udio ugroženih plovnih objekata otpada na plovila za sport, rekreaciju i razonodu (52%).

Smanjen broj spašenih osoba i plovnih objekata u 2020. godini u odnosu na prethodne godine izravna je posljedica pandemije te proaktivnog djelovanja resornog ministarstva u pružanju usluga sigurnosti plovidbe, osobito u dijelu povećanja razine dostupnosti i kvalitete pružanja usluga sigurnosti plovidbe, kako u dijelu prevencije, tako i u dijelu pružanja usluga traganja i spašavanja.

Svim sudionicima u pomorskom prometu opetovano se savjetuje slušanje vremenske prognoze, usklađivanje plovidbe s razinama stečenih nautičkih osposobljenosti i znanja te korištenje službene pomorske navigacijske karte i publikacije, kao i službene višejezične mobilne aplikacije „nIS- nautički informacijski servis”, koja u realnom vremenu sadrži sve ažurne podatke bitne za sigurnu plovidbu.