Za projekte i programe udruga Općina Preko osigurala 396.500 kuna

Za projekte i programe udruga Općina Preko osigurala 396.500 kuna

Općina Preko poziva udruge sa sjedištem na području općine koje provode program ili projekt na području Općine Preko, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Preko ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za područja sport, kultura
zdravstvo i socijalna skrb.

Programi, projekti i manifestacije u području SPORTA moraju se odnositi na poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana te davati podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

Programi, projekti i manifestacije udruga u području KULTURE odnose se na promicanje nematerijalne kulturne baštine, organizaciju kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativnu i izdavačku djelatnost,
podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

Projekti i aktivnosti u području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB odnose se na programe za djecu i mlade,
starije osobe i palijativnu skrb, osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, civilne stradalnike iz Domovinskog rata te podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

Vrijednost javnog natječaja je 396.500 kuna, od čega na programe iz područja SPORTA otpada 181.000 kuna, na područje KULTURE 186.500 kuna te na područje ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI 29.000 kuna.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Preko. Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog javnog natječaja.

Prijave se primaju do 8. ožujka 20121. godine.

Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina-preko@zd.t-com.hr najkasnije osam (8) dana prije isteka roka za podnošenje prijave.