Općina Preko poziva vlasnike kuća da održavaju okućnice koje graniče s javnim površinama

Općina Preko poziva vlasnike kuća da održavaju okućnice koje graniče s javnim površinama

Općina Preko poziva vlasnike obiteljskih kuća, čije okućnice graniče s javnim površinama da urede, odnosno obrežu grane ograda visokog i niskog raslinja te drugog ukrasnog bilja kako bi spriječili sužavanje prostora za neometano kretanje pješaka i vozila.

-U posljednjih mjesec dana imali smo dva slučaja u istome mjestu da zbog nabujalog raslinja vozilo Hitne pomoći nije moglo doći do kuće u kojoj je bio nepokretan čovjek. Kako bismo izbjegli takve situacije, molimo  vlasnike obiteljskih kuća da urede okućnice pazeći posebno na mjesta koja graniče s javnim površinama (javne stepenice, ulice, javni prolazi, prometnice, putovi…), pojasnio je općinski načelnik Jure Brižić.

Napominje i da su vlasnici obiteljskih kuća, prema važećem Komunalnom redu Općine Preko, dužni brinuti upravo o tim površinama, a ne budu li se toga pridržavali, općina će angažirati radnike komunalne tvrtke Obala i parkovi.

Prema čl. 13 Komunalnog reda Općine Preko, vlasnici su dužni pridržavati se sljedećih odredbi:

  • ograde uz javne površine moraju se postavljati tako da ne ometaju korištenje javnih površina, da ne predstavljaju opasnost za sigurnost i imovinu ljudi te da se vizualno uklapaju u okolni izgled. Ograde uz javne površine ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, šiljaka i tome sličnih materijala, a vlasnici, odnosno korisnici moraju ih redovito održavati.
  • vlasnici, odnosno korisnici ograda od ukrasne živice ili drugog ukrasnog bilja, kada se one nalaze uz javnoprometne površine, dužni su prije započinjanja radova na orezivanju propisno označiti mjesto izvođenja radova te poduzeti sve mjere kako bi se za vrijeme rezidbe zaštitila imovina i ljudi. Vlasnici, odnosno korisnici dužni su odmah nakon završetka radova na orezivanju, javnu površinu očistiti.
  • ograde od ukrasne živice i drveće uz javnoprometne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju redovito održavati i orezivati tako da ne prelaze preko regulacijske linije na javnoprometnu površinu, ne zaklanjaju preglednost, ne ometaju normalno kretanje pješaka i sigurnost prometa, te da ne zaklanjaju prometnu i svjetlosnu signalizaciju, te javnu rasvjetu.