Prijatelji životinja: Mreže potegače uništile su floru i faunu Pašmanskog kanala

Prijatelji životinja: Mreže potegače uništile su floru i faunu Pašmanskog kanala

Udruga Prijatelji životinja založila se za potpunu zabranu mreža potegača na koćama zbog pogubnih posljedice koje koćarenje ostavlja na život u Jadranu dovodeći do uništenja staništa riba i potpunog poremećaja bioraznolikosti.

“Oporavak Jadrana nije moguć zakonskom regulacijom korištenja mreža potegača, već jedino njihovom potpunom zabranom”, poručili su u priopćenju Prijatelji životinja.

Smatraju da zakonska regulativa vezana uz korištenje mreža potegača ne daje rezultate jer mnogi ribari love u područjima gdje one nisu dopuštene. Također, mnogi ribari ističu da u Jadranu više nema riba i da, ne računajući otoke, nema više od 500 metara netaknute obale.

Jedan od glavnih neprijatelja mora i sveg života u njemu su koće, jer gdje god prođu na morskome dnu ostavljaju samo razaranje i pustoš, što već niz godina ukazuju ribari i ribolovne organizacije, kaže se u priopćenju.

“Primjerice, mreže potegače uništile su floru i faunu Pašmanskog kanala koji je, zajedno s Murterskim morem, veliko mrijestilište i stanište riba. Tamošnji ribari žale se da je 70 do 80 posto njihova ulova mrežama mrtva riblja mlađ bačena natrag u more”.

Nakon samo jednog prolaska mreže potegače kod Pašmana, tvrde Prijatelji životinja, uništeno je čak 24 jedinki zaštićenih periski, endemske vrste Mediterana, koja je zakonom zaštićena na cijelome Jadranu.

Zbog intenzivna ribarenja i sve većeg utjecaja klimatskih promjena nestalo je 50 posto životinjskog i biljnog svijeta u Jadranu i zapadnom Sredozemnom moru, ističu u priopćenju.

“Poslovni interesi pojedinaca ne bi se smjeli stavljati ispred dobrobiti cijele zajednice, Republike Hrvatske, i svih njezinih građana. Zalažemo se za potpunu zabranu korištenja mreža potegača”, poručuju Prijatelji životinja.