Napomena: Klinite na sliku za uvećani prikaz.

Sanacija Tvrđave sv. Mihovila vrijedna 12 milijuna kuna

Kao nastavak dosadašnjih aktivnosti i radova vezanih uz Tvrđavu sv. Mihovila, Općina Preko ove je godine na javni poziv Ministarstva kulture i medija prijavila projekt sanacije tvrđave vrijedan12 milijuna kuna.

Tvrđava sv. Mihovila jedna je od najznačajnijih kulturno-turističkih znamenitosti zadarskih otoka, uvrštena je u Registar nepokretnih spomenika kulture i nalazi se na listi zaštićenih kulturnih dobara RH.

-Posljednjih su godina provedeni radovi redovitog održavanja i čišćenja, saniran je zid sjeverne kule i obavljena sondažna arheološka istraživanja unutar tvrđave. Izrađen je geodetski elaborat i geodetski snimak tvrđave te konzervatorski elaborat i arhitektonski snimak. Izrađena je i predprojektna studija obnove i rekonstrukcije tvrđave te je završen dio arheoloških istraživanja. Uklonjen je i stari odašiljač s tvrđave koji je također bio prepreka samoj obnovi. Nakon svih tih opsežnih i dugotrajnih predradnji koje je uistinu bilo potrebno obaviti, ove godine krećemo u projekt sanacije tvrđave u koji su uključena preostala arheološka istraživanja kao i rekonstrukcija same tvrđave u njenom izvornom obliku, najavljuje načelnik Općine Preko Jure Brižić.

Osnovni koncept je sanacija i konsolidacija svih zatečenih elemenata zidina i kula, uklanjanje recentnih zgrada ili neprikladnih elemenata na zgradama, dozidavanje zidina tako da se u potpunosti rekonstruiraju krunište i grudobran te dozidavanje kula do određene visine, s tim da se zid ostavi nezavršen jer nije moguće sa sigurnošću reći do koje su visine sezale.

-Kao glavni vidikovac bi trebao poslužiti nekadašnji donžon koji treba rekonstruirati kao najvišu građevinu s više etaža povezanih stubištima. Postojeće prizemne zgrade će se urediti da se mogu koristiti tako da se na njih postave jednostrešna krovišta. Tragovi crkve će se parterno prezentirati do visine maksimalno 30 cm. Ako se pronađu vrijedni nalazi prilikom arheoloških istraživanja unutar tvrđave, njih će se uključiti u projekt rekonstrukcije i valorizacije, pojašnjava Brižić.

Ministarstvo kulture, napominje, dosad je već prepoznalo vrijednost projekta obnove Tvrđave sv. Mihovila i financiralo dio dosadašnjih troškova.

-Nadamo da će imati u vidu činjenicu da smo jako puno toga već napravili, ali i da će ovim tempom kojim su dosad financirani radovi i istraživanja Tvrđave sv. Mihovila biti potrebno još mnogo godina do završetka konačne obnove. Smatramo da je došao trenutak da se istraživanja na tvrđavi privedu kraju, da se završi njena valorizacija u kulturnom i turističkom smislu te da se stavi u potpunu funkciju, kakvu i zaslužuje. Vjerujemo da ćemo s resornim ministarstvom pronaći zajedničko rješenje i da ćemo projekt obnove Tvrđave sv. Mihovila napokon moći realizirati u cijelosti, ističe prvi čovjek Općine Preko.

Obnova tvrđave, podsjeća, od iznimne je važnosti za sve otoke zadarskoga arhipelaga i cijelu Zadarsku županiju, a nakon što se sve privede kraju srednjovjekovni kaštel trebao bi postati interpretacijski centar u kojemu će se prezentirati baština svih zadarskih otoka.

Kao takva tvrđava bila bi turistička atrakcija i mjesto kulturnih, edukativnih, tradicijskih, umjetničkih i drugih događanja. Revitalizacija tog po svemu iznimnog i vrijednog objekta pridonijet će održivom gospodarskom razvoju otoka, promociji kulturne baštine, poticanju zapošljavanja, razvoju kulturnog turizma te aktivnog turizma.

Vlasnik tvrđave je Republika Hrvatska, a Općina Preko je s Ministarstvom državne imovine potpisala ugovor o korištenju na rok od 30 godina.