Općina Preko i ove godine sufinancira nabavu školskih udžbenika

Općina Preko i ove godine sufinancira nabavu školskih udžbenika

Općinski načelnik Općine Preko 21. kolovoza 2020. godine donio je odluku o ostvarivanju pravana sufinaciranje školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2020./2021.

Općina Preko sufinancirat će nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima koji pohađaju osnovnu školu na području Općine Preko u visini do 300 kuna od iznosa cijene nabavljenih udžbenika i drugih obrazovnih materijala roditeljima ili skrbnicima na tekući račun naveden u zahtjevu za sufinanciranje uz predočenje računa za nabavljene udžbenike i druge obrazovne materijale.

Prema riječima općinskoga načelnika Jure Brižića, Općina Preko ponovno pomaže u sufinanciranju nabave školskih knjiga za učenike osnovne škole koji imaju prebivalište na području općine.

– Država već drugu godinu financira udžbenike za učenike osnovnih škola, a Općina Preko dodatno pomaže roditeljima kroz sufinanciranje nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala. Ovo je još jedna od mnogih socijalnih mjera ove godine kojom nastojimo doprinijeti rasterećenju kućnog budžeta te podići kvalitetu odgoja i obrazovanja djece u našoj općini, dodaje Brižić te podsjeća da općina pomaže roditeljima u odgoju i obrazovanju njihove djece o samog rođenja pa sve do završetka studija.

– Cijelom paletom mjera, od naknade za novorođenčad, sufinanciranja vrtića, preko sufinanciranja školskih knjiga, sve do studentskih stipendija pokazujemo da nam je briga za djecu i mlade te njihovo obrazovanje na prvome mjestu, a subvencioniranjem stambenih kredita za mlade obitelji nastojimo postići da ta djeca nakon odrastanja ostanu živjeti na otoku i da i dalje zajedno doprinosimo njegovom razvoju i revitalizaciji, ističe načelnik Brižić.

Novac za sufinanciranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala bit će isplaćen iz proračuna Općine Preko za 2020. godinu iz Programa socijalne skrbi.

Obrazac, zahtjev, za sufinanciranje udžbenika može se preuzeti na mrežnoj stranici Općine Preko.