Općini Preko odobreno 270.000 kuna za nabavu kompostera

Općini Preko odobreno 270.000 kuna za nabavu kompostera

Zbog provođenja zakonskih obveza i primjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te izvršavanja ciljeva i zadaća iz Plana gospodarenja otpadom, Općina Preko je 2018. godine u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstvom zaštite okoliša i energetike započela nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

– U ožujku ove godine javili smo se na javni poziv Fonda za neposredno financiranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima, na koji smo prijavili projekt nabave kompostera te je Fond donio pozitivnu odluku i odobrio nam maksimalan mogući iznos od 270.000 kuna, što čini 60 posto prihvatljivih troškova. Nabavit će se oko 1400 kompostera čija je ukupna procijenjena vrijednost je oko 550.000 kuna, a ostatak projekta financirat ćemo iz općinskog proračuna. Inače, za sva mjesta na području općine potrebno je oko 3000 kompostera te se za nabavu drugog dijela planiramo javiti na sljedeći javni poziv Fonda dok je za stanovnike Ošljaka, Rivnja i Sestrunja kompostere nabavila Čistoća d.o.o., pojasnio je načelnik Općine Preko Jure Brižić.

Osim kompostera, dodaje, nabavit će se i spremnici za reciklabilni otpad. Općina se i za taj projekt 2018. godine javila na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

– I za taj projekt dobili smo pozitivnu odluku, a sukladno ugovoru s Fondom iz 2019. godine definirana je vrijednost projekta nabave oko 3000 spremnika za reciklabilni otpad u iznosu 795.510 kuna, pri čemu Općina Preko financira 15 posto, tj. 119.326 kuna. Ostatak od 85 posto financira se iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Točan iznos utvrdit će se nakon provedenog postupka javne nabave koju provodi Fond, a koja je još uvijek u tijeku, ističe Brižić.

Cilj nabave spremnika je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla i biootpada te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.

Fotografija/ilustracija pregrada.hr