Napomena: Klinite na sliku za uvećani prikaz.

Na primjeru Sali istraživat će se cijeli Jadran

Istraživanje mora i obale koje se provodi kod Sali dat će odgovor na pitanje kako što bolje zaštiti Jadran od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora.

Porast broja stanovnika u obalnom području cijelog Jadrana, intenziviranje brodskog prometa i turizma te eksploatacija energenata iz morskog tla ostavljaju velike posljedice na morski ekosustav. Stoga su se te teme, koje posljednjih godina sve više brinu lokalno stanovništvo i stručnjake, našle u fokusu međunarodnog projekta PEPSEA financiranog novcem Europske unije.

-Glavni cilj projekta PEPSEA jest povećane stupnja zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja, zaštita načina života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora te očuvanje biološke raznolikosti jadranske regije, objasnila je ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije Zadra Nova Marina Dujmović Vuković.

Ta agencija, među ostalim, kao vodeći partner u projektu PEPSEA, zadužena je i za implementaciju projektnih aktivnosti u Zadarskoj županiji. Tako je mjesto Sali zbog svog položaja odabrano kao pilot lokacija.

Dodaje i kako će se implementacijom projektnih aktivnosti razviti adekvatan i funkcionalan sustav reagiranja na iznenadna onečišćenja mora koji će povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja mora s brodova, platformi i kopnenih izvora čime će se utjecati na očuvanje biološke raznolikosti i načina života stanovništva.

– Svrha projekta je da se kroz interdisciplinarni pristup pridonese povećanju sigurnosti odabranih studija slučaja uz posljedičnu prednost za sektor ribarstva i turizma s primjenjivim referentnim modelom i u drugim morima, istaknula je voditeljica projekta Marija Marelić, stručna suradnica na ugovorenom projektu u Agenciji Zadra Nova.

Trenutačno je u tijeku ispitivanja pilot lokacije na području Sali koja je odabrana zbog blizine Nacionalnog parka Kornati i Parka prirode Telašćica te blizine luke i tvornice. Slijedi izrada modela rizika i planova za slučajeve iznenadnih onečišćenja mora. Izvršitelj usluge jest zajednica ponuditelja „SeaSky“ koju čini interdisciplinarni tim znanstvenika sa Sveučilišta u Zadru, Instituta Ruđer Bošković i tvrtke Prehnit d.o.o.

– Terenska istraživanja fokusirala su se na detektiranje postojećih i potencijalnih izvora onečišćenja s kopna i mora unutar šireg prostora naselja Sali. Do sada je izvedeno prvo opsežno snimanje kopnenog dijela Sali komercijalnim bespilotnim letjelicama DJI Matrice 210-RTK opremljenom s termovizijskom i DJI Matrice 600 PRO opremljenom s multispektralnom kamerom. Izrađeni multispektralni snimak omogućit će detaljno kartiranje zemljišnog pokrova, detekciju zdravlja vegetacije i pojavu invazivnih biljnih vrsta. Provedenim termovizijskim snimanjem detektirat će se odstupanja u temperaturi morske površine koja mogu ukazati na pojavu vrulja, ali i potencijalne lokacije ispusta kanalizacije te drugih izvora onečišćenja, kazao je izv.prof.dr.sc. Ante Šiljeg s Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru.

Uz to, unutar prostora uvala Sali i Saščica provedena je sustavna batimetrijska izmjera s višesnopnim dubinometrom, na temelju čega će se izraditi prvi visokorezolucijski model podmorja uvala. U sklopu projekta obavljeno je i uzorkovanje sedimenata, površinske vode i vodenih stupaca na više lokacija s ciljem analize tragova metala, hranjivih soli, organske tvari, sanitarne kvalitete mora itd.

Zbog potreba projekta u Salima je postavljena i nova meteorološka postaja koja je s kamerom za brojanje brodova i njihovu kategorizaciju postavljena na zgradi lučke kapetanije.

Plan intervencije uključivat će prevenciju, hitne intervencije i mjere oporavka kako bi se spriječilo onečišćenje kada je to moguće i smanjile posljedice ako se onečišćenje ne može izbjeći.

Ispitivanja će se provesti na još četiri pilot lokacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Kaštela), Šibensko-kninskoj (Kanal sv. Ante) te na dvije lokacije na području delte rijeke Po (Italija) koju provodi partner Parco Regionale Veneto del Delta del Po.

Na osnovi rezultata istraživanja i plana intervencije nabavit će se oprema za županijske centre usmjerene na zaštitu mora od onečišćenja.

S obzirom na to da su za Jadransku regiju sektori ribarstva i turizma od izuzetnog značaja, dobiveni rezultati ispitivanja koja se provode kod Sali poslužit će kao primjer dobre prakse za primjenu modela rizika od onečišćenja mora i na preostale zatvorene dijelove Jadranskog mora.

Za planirane aktivnosti projekta PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution planiran je proračun od 2,900.570 eura, pri čemu udio Agencije Zadra Nova kao vodećeg partnera iznosi 591.308 eura. Bespovratna EU sredstva u iznosu od 85% ukupne vrijednosti projekta osigurana su kroz Program europske teritorijalne suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2019. godine i predviđeno mu je trajanje do 30. lipnja 2021. godine. U projektu sudjeluje osam partnera, četiri hrvatska i četiri talijanska.