Vlada dala “zeleno svjetlo” za projekt Aglomeracija Preko – Kali

Vlada dala “zeleno svjetlo” za projekt Aglomeracija Preko – Kali

U skladu sa planom smanjenja parafiskalnih davanja, smanjen je vodni doprinos investitorima u gradnji

Prema Zaključku u vezi s daljnjom pripremom i realizacijom vodno-komunalnih projekata, podržava se daljnja priprema i realizacija vodno-komunalnih projekata Sušine-Đurđenovac, Biograd, Ludbreg, Slavonski Brod 2, Preko-Kali, Krapina, Kutjevo-Velika, Pirovac-Tisno-Jezera, Rogoznica, Špišić Bukovica-Suhopolje-Gradina, Otočac i Zagreb za sufinanciranje iz sredstava EU fondova.

Da će Vlada dati “zeleno svjetlo” dvjema velikim aglomeracijama u Zadarskoj županiji – Preko – Kali i Biograd – bilo je najavljeno početkom lipnja na sastanku u Zagrebu, na kojemu su ministri Marko Pavić i Tomislav Ćorić potvrdili da te dvije velike aglomeracije imaju pripremljenu svu potrebnu dokumentaciju.

-Ovo je potvrda kvalitetno pripremljene dokumentacije, na čemu naše jedinice lokalne samouprave sustavno rade već pet godina. Sretni smo i ponosni što smo dobili formalnu potvrdu dobrog rada u pripremi ovog, za nas iznimno važnog projekta. Ovo je još jedan dokaz kvalitetne sinergije općina Preko i Kali, Zadarske županije i Vlade. Nakon pet godina priprema i iznimno puno uloženog truda, sada smo na posljednjoj stepenici prije početka radova u projektu vrijednom 30 milijuna eura. Za Aglomeraciju Preko – Kali 27 milijuna eura stići će iz fondova Europske unije, države, Hrvatskih voda i resornog ministarstva, a ostatak će morati osigurati jedinice lokalne samouprave, općine Preko i Kali, kazao je načelnik Općine Preko Jure Brižić.

Ukupna procijenjena vrijednost ovih projekata iznosi 4,6 milijarde kuna, bez PDV-a, od čega procijenjena vrijednost EU bespovratnih sredstava iznosi 3,3 milijarde kuna.

U skladu s Akcijskim planom za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja 2020., izmijenjena je Uredba o visini vodnog doprinosa. Izmjenom je Vlada smanjila vodni doprinos, koji investitor plaća na gradnju građevina uključujući i građevinu koja se ozakonjuje, i to za 50 posto.