Od 8. travnja privremena plaćena obustava ribolova

Od 8. travnja privremena plaćena obustava ribolova

Europska komisija objavila je prijedlog izmjena uredbe o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Jedna od izmjena odnosi se na i mogućnost provedbe mjere Privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti zbog pandemija koronavirusa.

Kako bi se što prije pomoglo ribarskom sektoru u ovoj krizi, Ministarstvo poljoprivrede će proglasiti sljedeće plaćene privremene obustave:-

Okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom – 8. travnja 00:00 – 1. svibnja 00:00
Pridnenim povlačnim mrežama – koćama – 15. travnja 00:00 – 16. svibnja 00:00

Privremena obustava ribolova provodit će se na čitavom moru Republike Hrvatske, no nije obvezna za sve ribare u segmentima ribolova plivaricom – srdelarom i pridnenom povlačnom mrežom – koćom. Točnije, oni koji žele sudjelovati moraju se držati svih uvjeta u Uredbi, a to su: plovilo mora biti vezano i ne smije se obavljati niti jedan oblik ribolova, u slučaju premještanja plovila mora se zatražiti odobrenje od Uprave ribarstva, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.

Ribari koji ne žele sudjelovati u privremenim obustavama, ne moraju i mogu slobodno obavljati i dalje ribolov, no neće moći ostvariti financijsku potporu.

Ono što je bitno naglasiti, ranije provedene privremene obustave ne računaju se u maksimalno vremensko trajanje koje se je ranije moglo financirati, odnosno oni korisnici koji su iskoristili šest mjeseci plaćene privremene obustave (plivaričarski riblov), mogu se javiti na ovu mjeru.

Sukladno navedenome, mole se zainteresirani korisnici da na mail: eufondovi.ribarstvo@mps.hr pošalju obavijest da će sudjelovati u privremenoj obustavi s naznakom segmenta ribolova (plivarice ili koće) i to u sljedećim rokovima:

Okružujuće mreže plivarice – srdelare – obavijest je potrebno poslati najkasnije do 8. travnja
Pridnene povlačne mreže – koće – obavijest je potrebno poslati do 14. travnja