Općina Preko raspisala natječaj za udruge vrijedan 464.000 kuna

Općina Preko raspisala natječaj za udruge vrijedan 464.000 kuna

Općina Preko raspisala je 5. veljače javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko.

Sukladno natječaju, udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za područja koja obuhvaćaju sport, kulturu te zdravstvo i socijalnu skrb.

Stoga se pozivaju udruge sa sjedištem na području Općine Preko i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Preko da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Prioritetno područje SPORT obuhvaća poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana; podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

Prioritetno područje KULTURA podrazumijeva programe, projekte i manifestacije udruga koji se odnose na promicanje nematerijalne kulturne baštine, organizaciju kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativnu i izdavačku djelatnost, podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

Prioritetno područje ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB obuhvaća projekte i aktivnosti udruga koji se odnose na djecu i mlade, starije osobe i palijativnu skrb, osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te civilne stradalnike iz Domovinskog rata, podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja iznosi 464.000 kuna, za sport je planirana 181.000 kuna, za područje kulture 254.000 kuna, a za zdravstvo i socijalnu skrb 29.000 kuna.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2020. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Preko. Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog javnog natječaja.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Preko ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Preko,
Trg hrvatske nezavisnosti 2
23 273 Preko
„Javni natječaj za udruge – ne otvaraj”
do ponedjeljka, 9. ožujka 2020. u 15 sati, neovisno o načinu dostave.