LAG Mareta: Objavljen natječaj za mala poljoprivredna gospodarstva

LAG Mareta: Objavljen natječaj za mala poljoprivredna gospodarstva

LAG Mareta organizira radionice za potencijalne prijavitelje na natječaj za TO 1.1.1 Potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište/prebivalište na podučju LAG-a Mareta, što uključuje sva naselja na području općina Kali, Kukljica, Preko, Privlaka i Sali te gradova Nin i Zadar.

Cilj natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava radi povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasniju proizvodnju.

Sve informacije o natječaju mogu se pronaći na mrežnoj stranici LAG-a Mareta.

Na radionicama će se razgovarati o prihvatljivosti prijavitelja i troškova te postupku prijave na natječaj, a održat će se:

Kali – 22. siječnja u 13.30 sati; Općinski dom (općinska vijećnica), Trg Marnjiva 23
Zadar – 24. siječnja u 13 sati; Gradska knjižnica Zadar (multimedijalna dvorana), Stjepana Radića 11b
Silba – 1. veljače u 18 sati, općinska zgrada