Napomena: Klinite na sliku za uvećani prikaz.

Pokrenut sustav za prijavljivanje divljih deponija otpada

Početak 2020. godine donio je novine na području zaštite okoliša i gospodarenja otpadom – informacijski sustav Evidencija lokacija odbačenog otpada (ELOO) koji komunalnim redarima omogućuje izvršenje obaveza propisanih člankom 36. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Sustav će omogućiti pregled podataka za područje cijele Republike Hrvatske inspektorima zaštite okoliša, djelatnicima u županijama, ministarstvima i ostalim nadležnim tijelima. Iako je ELOO sustav već neko vrijeme probno dostupan za rad, od 1. siječnja 2020. godine u punoj je funkcionalnosti.

Evidencija lokacija odbačenog otpada, osim što je ponajprije namijenjena komunalnim redarima za unos, obradu i pregled lokacija odbačenog otpada, dostupan je i javnosti, tako da građani također mogu obavijestiti komunalne redare o lokacijama odbačenog otpada.

Nalaz odbačenog otpada građani mogu prijaviti anonimno kroz mrežnu aplikaciju ELOO sustava, s tim da se mora odabrati županija, grad ili općina i opisati vrsta otpada te lokacija divljeg deponija.

Nakon prilaganja fotografije, dovoljno je kliknuti na „pošalji prijavu“ kako bi je zaprimio komunalni redar zadužen za lokaciju na kojoj je neovlašteno odložen otpad.

Informacijski sustav Evidencija lokacija odbačenog otpada izradilo je Ministarstvo zaštite okoliša na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji regulira tretman odbačenog otpada. Nepropisno odbačenim otpadom smatra se otpad odbačen u okoliš na lokacijama koje za to nisu predviđene. To se osobito odnosi na otpad odbačen u okoliš, glomazni otpad ostavljen na javnoj površini, opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama, svaki otpad odbačen pored spremnika odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila.