Osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju besplatan pomorski prijevoz!

Osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju besplatan pomorski prijevoz!

Izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, koje je Vlada s današnje sjednice uputila u hitnu saborsku proceduru, proširuje se skupina korisnika besplatnog prijevoza i na osobe s invaliditetom te djecu s poteškoćama u razvoju.

Besplatni prijevoz ostvarivale bi osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80 posto ili više, ratni vojni invalidi sa 100 posto tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100 posto i gluhoslijepe osobe sa 100 posto tjelesnog oštećenja. U tu skupinu spadaju i osobe s invaliditetom kojima je utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je i kako zakonske izmjene omogućuju i obavljanje javnog prijevoza na državnim linijama namjenski građenim brodovima u vlasništvu Agencije za obalni linijski pomorski promet, koji bi se kao takvi mogli graditi sufinanciranjem sredstvima EU.

Također, daje se ovlast Agenciji za obalni linijski pomorski promet za obavljanje kontrole korištenja otočne iskaznice radi sprečavanja zloupotrebe te se propisuju prekršajne odredbe za slučajeve zlouporabe prava na povlašteni prijevoz.

Predložene izmjene upućene su u hitnu saborsku proceduru radi osiguranja prava na besplatan pomorski prijevoz osjetljivim kategorijama našega društva, i to osobama s invaliditetom i djeci s poteškoćama u razvoju, koje dosad nisu bile u potpunosti obuhvaćene niti jednom kategorijom putnika kojima se odobrava povlašteni prijevoz temeljem odredbi postojećeg zakona.

U izradi zakonskog prijedloga sudjelovali su predstavnici 30-ak udruga osoba s invaliditetom, među kojima i predstavnici udruge Brački pupoljci, kao i Savez osoba s invaliditetom Hrvatske te druga nadležna tijela.