Uključite se u izradu idejnog rješenja uređenja obalnog pojasa u mjestu Ugljan

Uključite se u izradu idejnog rješenja uređenja obalnog pojasa u mjestu Ugljan

Općina Preko raspisala je javni poziv za dostavu koncepta idejnog rješenja uređenja obalnog pojasa u mjestu Ugljan – Centar (Lučino Selo).

Predmet poziva u skladu je s uvjetima propisanim Zakonom o prostornom uređenju, a odabrano idejno rješenje poslužit će kao valjana stručna podloga za uređenje obalnog pojasa kao i za izradu urbanističkog plana uređenja tog dijela mjesta Ugljan.

Cilj javnog poziva Općine Preko za dostavu koncepta idejnog rješenja je uključivanje javnosti  za dobivanje najboljeg cjelovitog rješenja za uređenje predmetne lokacije budući da ista predstavlja važni prostor za odvijanje kako javnog života tako i turističke ponude mjesta Ugljan.

Idejno rješenje mogu dostaviti domaće i strane pravne i fizičke osobe, u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, sa svim prilozima na hrvatskom jeziku ili ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, najkasnije do 18. listopada 2019. godine.

Koncept idejnog rješenja uređenja obalnog pojasa u mjestu Ugljan – Centar mora sadržavati prostorni prikaz cjeline u 3D formatu.

Podnositelj podnosi svoj koncept o vlastitom trošku bez prava potraživanja nadoknade od  Općine Preko po bilo kojoj osnovi. Ponuda se dostavlja putem e- mail adrese Općine Preko opcina-preko@preko.hr (predmet: Idejno rješenje Ugljan – Centar).

Objava ovog poziva i/ili primitak koncepta idejnog rješenja ne stvara bilo kakvu obvezu Općine Preko za sklapanje ugovoru o izradi idejnog projekta kao ni ugovora o izvođenju radova, niti je osnova za bilo kakvo pravo i / ili zahtjev podnositelja koncepta idejnog rješenja za tražiti ispunjenje bilo kakve činidbe od strane Općine Preko, po bilo kojoj osnovi.

Zainteresirani podnositelji nemaju pravo temeljem sudjelovanja u ovom postupku potraživati
od Općine Preko naknadu štete po bilo kojoj osnovi.

U svrhu izrade koncepta idejnog rješenja u prilogu poziva nalazi se Geodetska podloga mjesta
Ugljan s granicom obuhvata koja se može pronaći na mrežnoj stranici Općine Preko